Ogranicz pracę przy rozliczaniu projektów o 90%!

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi Zewnętrznego Biura Rozliczania Projektów, w ramach której kompleksowo rozliczamy projekty realizowane z funduszy zewnętrznych, przejmując wszystkie związane z tym obowiązki. Korzystając z naszej oferty ograniczają Państwo pracę przy rozliczaniu projektów do minimum.

Jeżeli realizują Państwo projekt i chcą aby był on zrealizowany zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa, możemy Państwu pomóc. Dzięki naszej usłudze mogą Państwo uniknąć korekt w projekcie oraz innych konsekwencji finansowych. Jednak przede wszystkim zaoszczędzą Państwo czas, gdyż wszystkie czynności związane z rozliczaniem projektu wykona w Państwa imieniu nasz dedykowany opiekun.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą prosimy o kontakt pod numerem telefonu 690 150 069 lub 511 068 840, bądź wypełnienie formularza znajdującego się na dole strony.

 

W ramach Zewnętrznego Biura Rozliczania Projektów:

 • Sprawdzamy zgodność projektu z umową o dofinansowanie i wytycznymi programowymi.
 • Przygotowujemy komplet dokumentacji do rozliczenia (wniosek o płatność, opisy faktur itp…)
 • Kontaktujemy się z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Zarządzającą, we wszystkich sprawach związanych z projektem, w tym zmianami w zakresie rzeczowym, wydłużeniem realizacji projektu, odwołaniami i innymi.
 • Weryfikujemy Politykę rachunkowości i Regulamin zamówień publicznych.
 • Sprawdzamy poprawność umów zawieranych z wykonawcami/dostawcami.
 • Przygotowujemy wnioski o płatność, pełniące funkcję zaliczkową, refundacyjną oraz sprawozdawczą.
 • Przygotowujemy i sprawdzamy wszystkie niezbędne załączniki do WOP, takie jak: opisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • Przygotowujemy i wprowadzamy do Wniosku poprawki i uzupełnienia zgodnie z zaleceniami opiekuna.
 • Bierzemy udział w kontrolach projektu.
 • Przygotowujemy aneksy do umów o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Monitorujemy poziomy wskaźników w projekcie.
 • Oferujemy bieżące doradztwo w zakresie realizacji projektu.
 • I wiele innych – zakres naszych usług jest każdorazowo ustalany indywidualnie w zależności od charakteru projektu i potrzeb Beneficjenta.

 

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły, prosimy o kontakt telefoniczny: 690 150 069 lub 511 068 840 lub poprzez poniższy formularz kontaktowy. Odezwiemy się jeszcze tego samego dnia!