Istotną zmianą w Nowej perspektywie 2014-2020 jest wprowadzenie nowego Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Jest to ujednolicenie zasad prowadzanie działań informacyjno-promocyjnych w celu osiągnięcia większej spójności tych działań.

Podręcznik ten został napisany dla wnioskodawców i beneficjentów programów:

  • Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Polska Wschodnia 2014-2020
  • Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Pomoc Techniczna 2014-2020
  • 16 Programów Regionalnych na lata 2014-2020

Dodatkowo w podręczniku znajdziemy  nowe wzory tablic informacyjnych oraz pamiątkowych.

tablice

Podręcznik wprowadza także nowe logotypy i nowy system ich stosowania. Warto się z tym zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu. Bardzo dużo miejsca poświęcone jest też
odpowiedniemu dobieraniu działań info-promo. Zgodnie z zastrzeżeniami KE, działania te należy planować w taki sposób aby ograniczyć produkcję gadżetów, które nie są rekomendowane. Wynika to przede wszystkim z małego efektu społecznego takich działań. Długopisy, kubki, notesy oraz podobne nie zmieniają postaw społecznych i odnoszą niską skuteczność w promocji. Możliwe działania promocyjne, często bez kosztowe, prezentowałem Państwu we wcześniejszym artykule dostępnym na stronie www.szkoleniapois.pl

Aktualna wersja podręcznika dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych dostępna jest na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej na temat zmian oraz strategii promocji mogą Państwo dowiedzieć się na naszych szkoleniach. Polecamy Zasady aplikowania i przygotowywania projektów POIiŚ w Nowej Perspektywie.

Redaktor