O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na jednodniowe szkolenie online pn.: “Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19”.

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. gdzie znaleźć aktualne informacje wydane przez MFiPR, jakie wytyczne zostały zmienione w związku z pandemią COVID-19, jak rozliczyć wydatki z tarczy antykryzysowej. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w tematach związanych z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

  1. Gdzie znaleźć aktualne informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
  2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) - ułatwienia dla beneficjentów i okres obowiązywania.
  3. Zawieszone i zmienione napisy wytycznych w związku z pandemią oraz wpływ zmian na realizację projektów, w tym:
  • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,
  • Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych,
  • Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych,
  • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych,
  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR.
  1. Wprowadzanie zmian w projektach w związku z aktualnymi zapisami.
  2. Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej – kwalifikowalność wydatków i wnioskodawców.
  3. Rozliczanie wydatków z tarczy antykryzysowej oraz innych związanych z COVID-19 w SL2014.
  4. Pożyczki płynnościowe - informacje o pożyczkach z Programu Inteligentny Rozwój, które umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej płynności.

Informacje dodatkowe

Cena: 690,00zł (cena bez noclegu) /690,00zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 690,00 zł

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

03-03 grudnia
Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19
Termin szkolenia 03-03 grudnia 2021
Lokalizacja Online – Webinar
21-21 stycznia
Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19
Termin szkolenia 21-21 stycznia 2022
Lokalizacja Online – Webinar
25-25 lutego
Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19
Termin szkolenia 25-25 lutego 2022
Lokalizacja Online – Webinar