O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na jednodniowe szkolenie stacjonarne pn.: “Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19”.

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. gdzie znaleźć aktualne informacje wydane przez MFiPR, jakie wytyczne zostały zmienione w związku z pandemią COVID-19, jak rozliczyć wydatki z tarczy antykryzysowej. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w tematach związanych z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

 1. Gdzie znaleźć aktualne informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
 2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) - ułatwienia dla beneficjentów i okres obowiązywania.
 3. Zawieszone i zmienione napisy wytycznych w związku z pandemią oraz wpływ zmian na realizację projektów, w tym:
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,
 • Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych,
 • Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych,
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych,
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR.
 1. Wprowadzanie zmian w projektach w związku z aktualnymi zapisami.
 2. Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej – kwalifikowalność wydatków i wnioskodawców.
 3. Rozliczanie wydatków z tarczy antykryzysowej oraz innych związanych z COVID-19 w SL2014.
 4. Pożyczki płynnościowe - informacje o pożyczkach z Programu Inteligentny Rozwój, które umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej płynności.

Informacje dodatkowe

Cena: 990,00zł (cena bez noclegu) /990,00zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE STACJONARNE

Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.
Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 990,00 zł (bez noclegu)

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

04-04 lutego
Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19
Termin szkolenia 04-04 lutego 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
18-18 marca
Zmiany w realizacji projektów w związku z COVID-19
Termin szkolenia 18-18 marca 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto