O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników działów kadr, w tym pracowników w instytucjach publicznych, specjalistów ds. kadr, menadżerów, menadżerów personalnych oraz wszystkich osób chcących zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą najistotniejszych zagadnień prawa pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy, które dotyczą m.in.: ustawy o związkach zawodowych, wprowadzenia płacy minimalnej, nowych zasad zatrudniania cudzoziemców i pracowników tymczasowych, umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Prawo pracy – omówienie zmian w przepisach od 1 stycznia 2019 roku.
  • Minimalne wynagrodzenie dla pracownika oraz minimalne wynagrodzenie dla zatrudnionego w ramach umowy cywilnoprawnej – obowiązujące zasady i stawki.
  • Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego.
  • Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów.
 2. Sposób wypełniania świadectwa pracy po zmianach w przepisach.
 3. Urlopy wypoczynkowe.
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego.
  • Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku pracy – najnowsze stanowisko MRPiPS.
  • Zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
  • Nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego.
  • Nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku – najnowsze stanowisko MRPiPS.

Dzień 2

 1. Zawieranie terminowych umów o pracę na nowych zasadach na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP.
  • Umowa na okres próbny.
  • Umowa na czas określony.
  • Okresy wypowiedzeń.
 2. Zmiany od 2019 w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych i archiwizowania dokumentacji kadrowo-płacowej.
  • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej.
  • Jakie dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowniczego będzie można prowadzić w formie elektronicznej.
  • Obowiązek pracodawcy wydania byłemu pracownikowi dokumentacji kadrowej po upływie okresów obowiązkowego przechowywania przez pracodawcę.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zmiany w prawie pracy w 2019 roku