O szkoleniu

 

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe warsztaty pn.: “Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością”.

Szkolenie trwa jeden dni, ma charakter zamknięty (tzn. przeznaczony wyłącznie dla pracowników jednej instytucji), co pozwala na dopasowanie jego programu do potrzeb konkretnej placówki medycznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego mającego kontakt z pacjentami, tj. lekarzy, pielęgniarek, osób odpowiedzialnych za rejestrację pacjentów, oraz pracowników administracji.

Program szkolenia

Pracownicy z niepełnosprawnością
1. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością:
z kodeks pracy
z ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie
najważniejszych zmian i ich perspektyw)
2. Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania
stopni niepełnosprawności
3. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności
4. Dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny
5. Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością
6. Czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością
7. Oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym

Rozliczanie z PFRON
1. Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania
dofinansowań
2. Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek
3. Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku
z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością
4. Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane
ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON
5. Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON
6. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością:
z dofinansowanie wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością
z zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy
z szkolenia pracowników z niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON

Informacje dodatkowe

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Organizujemy je w zewnętrznej sali szkoleniowej (lokalizacja do uzgodnienia), z wyżywieniem obejmującym obiad i przerwy kawowe. Na życzenie, możemy zorganizować szkolenie w udostępnionej przez Państwa sali konferencyjnej.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

1 Szkolenie online

Koszt szkolenia:

Grupa do 10 osób: 6 900,00 zł

Każda dodatkowa osoba: 100,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat poświadczający odbycie szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

2. Szkolenie stacjonarne w siedzibie Zamawiającego

Grupa do 10 osób: 7 900,00 zł

Każda dodatkowa osoba: 100,00 zł

3. Szkolenie stacjonarne wyjazdowe 

Grupa do 10 osób: 8 900,00 zł

Każda dodatkowa osoba: 290,00 zł

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu dla uczestników wraz z kolacją i śniadaniem. Koszt to 350 zł/osoba. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

30-30 czerwca
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Termin szkolenia 30-30 czerwca 2022
Lokalizacja Warszawa – Żoliborz
01-01 lipca
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Termin szkolenia 01-01 lipca 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
12-12 sierpnia
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Termin szkolenia 12-12 sierpnia 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
28-28 września
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Termin szkolenia 28-28 września 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto