O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online pn. Zasady sprawozdawczości w systemie SHRIMP organizowanym przez Centrum Kształcenia Sektora Publicznego.

Obowiązek korzystania z aplikacji SHRIMP dotyczy wszystkich podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz takich, które z racji swoich kompetencji, potencjalnie mogą udzielać pomocy. Szkolenie szczegółowo omawia zakres i formę przekazywania informacji przedstawianych przez w/w podmioty w systemie SHRIMP, obliczanie wartości pomocy, a także zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis. Ponadto, omówiony zostanie sposób poruszania się i składania raportów w systemie SHRIMP2.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – informacje ogólne:
 • Wymagania techniczne i programowe
 • Wymagania wobec użytkowników SHRIMP
 • Login i hasło
 1. Instalacja systemu
 2. Logowanie do systemu i praca w aplikacji
 3. Jak interpretować i wypełniać niektóre pola sprawozdania?
 4. Pozostałe informacje:
 • Znaczenie ikon w systemie
 • Bezpieczeństwo systemu
 • Zmiana NIP przedsiębiorcy w sprawozdaniach przesłanych do UOKiK
 • Wartości Euro w sprawozdaniach
 • Badanie przekraczania limitu de minimis (wartości pomocy brutto euro) w systemie
 1. Sporządzanie sprawozdań
 • Duplikowanie rekordu
 • Wczytanie z pliku
 • Badanie limitu de minimis podczas weryfikacji
 1. Sprawozdania przesłane do UOKiK
 • Filtrowanie przypadków pomocy
 • Historia PP
 • Sporządzanie sprawozdań według metody memoriałowej i metody kasowej
 1. Podsumowanie
 2. Pytania i odpowiedzi

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu) /480zł (cena z noclegiem)

Czas trwania: 1 dzień (7h dydaktycznych)

Formuła: online

Cena szkolenia online: 480 zł netto

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail).

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Przy zainteresowaniu większej ilości Pracowników jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić zamknięte szkolenie profilowane dostosowane do Państwa potrzeb.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zasady sprawozdawczości w systemie SHRIMP