O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu  Zasady ogólne w nowej Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych informacji dotyczących zmian w udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 130 000 tysięcy złotych. Zmiany służą z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania nowej ustawy PZP obowiązującej od 1 stycznia 2021r., a z drugiej strony mają na celu uniknięcie możliwych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych (KIO). Na szkoleniu poruszymy również  temat form komunikacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia a także w jaki sposób poprawnie oszacować wartość takiego zamówienia. Przybliżymy również jak wygląda nowy tryb udzielania zamówień.

Program szkolenia

Jawność i  uczciwa konkurencja:

 1. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych.
 2. Jawność Specyfikacji warunków zamówienia.
 3. Jawność otwierania ofert.
 4. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia.
 5. Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu.
 6. Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 7. Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Bezstronność osób zaangażowanych w postępowanie o udzielenie zamówienia:  

 1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia.
 2. Bezstronność ekspertów.
 3. Bezstronność osób wykonujących funkcje nadzoru podczas wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane.
 4. Bezstronność osób zatrudnionych u zamawiającego, które bezpośrednio są związane z udzielanym zamówieniem.

 

Forma pisemna postępowania o udzielenie zamówienia:

 1. Protokół postępowania jako oficjalny sposób dokumentowania czynności postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Forma elektroniczna, forma pisemna, podpis kwalifikowany.

 

Zamówienia poniżej progu 130 000 złotych:

 1. Próg bagatelności 130 tysięcy złotych ( bagatelne) – co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.
 2. Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
 3. Tworzenie planów zamówień publicznych.
 4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia według ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 5. Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień bagatelnych.
 7. Regulamin zamówień publicznych do 130.000 złotych - potrzebny czy nie?
 8. Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych.

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu) /480zł (cena z noclegiem)

Czas trwania: 1 dzień (7h dydaktycznych)

Formuła: online

Cena szkolenia online: 480 zł netto

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail).

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Przy zainteresowaniu większej ilości Pracowników jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić zamknięte szkolenie profilowane dostosowane do potrzeb Klienta.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zasady ogólne w nowej Ustawie Prawo zamówień publicznych