O szkoleniu

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Może on stanowić doskonałe uzupełnienie POIiŚ oraz innych dofinansowań.

Celem warsztatów “Wniosek o dofinansowanie oraz konstrukcja budżetu w Programie LIFE” jest przygotowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu LIFE do stworzenia kompletnej i skutecznej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu LIFE. Równie ważnymi celami będzie przekazanie wiedzy dotyczącej, zaprojektowania właściwego sposobu promocji oraz harmonogramu projektu. Omówione zostaną także aspekty sprawozdawczości zgodnej z budżetem zadaniowym projektu. Umożliwi to uczestnikom uzyskanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak też wiedzy praktycznejz obszaru tworzenia budżetu i zarządzania projektami realizowanymi w ramach instrumentu LIFE.

Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z obszarami związanymi z kontrolą wykonania budżetu oraz przepisami związanymi z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzącym będzie doświadczony praktyk, specjalizujący się w pozyskiwaniu, rozliczaniu i kontroli projektów w ramach Programu LIFE, zarówno od strony beneficjenta, jak również instytucji wdrażających program.

Korzyści

 1. Nabycie wiedzy z dziedziny planowania finansowego.
 2. Umiejętność przygotowania kompletnego i spójnego wniosku o dofinansowanie.
 3. Zdolność konstrukcji oraz aktualizacji budżetu projektu.
 4. Uzyskanie informacji, w jaki sposób docierać do aktualnych dokumentów konkursowych.
 5. Poznanie procedur aplikacyjnych i odwoławczych przy aplikowaniu o dofinansowanie w programie LIFE.
 6. Dobre praktyki dotyczące przygotowywania wniosku, wypracowane poprzez kilka lat doświadczeń.
 7. Uzyskanie informacji o zasadach dodatkowego wsparcia projektu przez NFOŚiGW.
 8. Zdolność konstruowania projektu oraz budżetu w celu zmaksymalizowania dofinansowania i zminimalizowania ryzyka utraty płynności.
 9. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów lub pomysłów na inwestycje.
 10. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Potencjalni wnioskodawcy, którzy planują złożenie wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawcy, którzy złożyli pełne wnioski i oczekują na ich rozstrzygnięcie.
Beneficjenci Programu LIFE, którzy realizują projekty LIFE.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Założenia programowe LIFE.
 2. Co różni LIFE od innych funduszy inwestycyjno – środowiskowych. Linia demarkacyjna jako podstawa kwalifikacji projektu.
 3. Sposób aplikowania o środki
 4. Dostępność funduszy i rodzaje inwestycji możliwych do finansowania
 5. Konstrukcja budżetu z uwzględnieniem minimum 3 źródeł finansowania projektu.
 6. Kwalifikacja wydatków, struktura kosztów i zarządzanie wydatkowaniem w oparciu o specyfikę transz unijnych i krajowych.
 7. Rola NFOŚiGW w procesie projektowania i realizacji przedsięwzięcia LIFE+.
 8. Struktura wniosku o dofinansowanie - od części informacyjnej poprzez techniczną po finansową.
  • jak przygotować informacje do poprawnego aplikowania,
  • jak przygotować skuteczny wniosek o dofinansowanie,
  • na co zwrócić uwagę, aby zmaksymalizować szansę uzyskania dofinansowania.

Dzień 2

 1. Jak przygotować harmonogram zapewniający bezkonfliktową realizację projektu. Zarządzanie projektem.
 2. Dane obowiązkowe i wspierające konstruowanie projektu.
 3. Istota komunikacji i informacji w zakresie projektowania, realizacji i zamknięcia projektu.
 4. Promocja w trakcie realizacji projektów LIFE+.
 5. Angielska część wniosku – jak prawidłowo tytułować i opisywać projekt.
 6. Wniosek, załączniki i oświadczenia.
 7. Jak przygotować dobry projekt LIFE
 8. Omówienie przypadków przygotowanych przez uczestników.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Wniosek o dofinansowanie oraz konstrukcja budżetu w Programie LIFE