O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają m. in.: informacje dotyczące stosowania zasady konkurencyjności, wszelkie niezbędne szczegóły dotyczące Bazy konkurencyjności, wytyczne odnośnie stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych oraz wielu innych informacji przydatnych zarówno w realizacji projektów unijnych, jak też poza nimi. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznych i funduszom unijnym, od lat związany z powyższą tematyką, zwłaszcza w sektorze instytucji publicznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Zasada konkurencyjności.
  • Kto i kiedy powinien stosować „Zasadę konkurencyjności”
  • PZP czy „Zasada konkurencyjności” – Jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania zamówienia?
  • Prawidłowe i ciekawe zapytanie ofertowe – Jak je przygotować?
  • Warunki udziału w postępowaniu.
  • Kryteria oceny ofert.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Dokumentowanie zamówienia.
 2. Baza konkurencyjności
  • Kto powinien publikować ogłoszenia w Bazie konkurencyjności?
  • Korzyści z publikacji zamówień w Bazie konkurencyjności.
  • Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego.

Dzień 2

 1. Udzielanie zamówień w projektach unijnych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  • Wytyczne odnośnie wydatkowania środków przez beneficjentów nie stosujących ustawy Pzp.
  • Zasada konkurencyjności w projekcie – tryby, progi.
  • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Opis przedmiotu zamówienia.
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 2. Nieprawidłowości i kontrole zamówień publicznych w projektach unijnych.
  • Zasady kwalifikowania wydatków.
  • Pomniejszanie nieprawidłowo poniesionych wydatków.
  • Nieprawidłowości indywidualne i systemowe, nadużycia finansowe.
  • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych