O szkoleniu

Na szkoleniu “Zarządzanie projektem – Pomoc publiczna w projektach unijnych” uzyskają Państwo użyteczną wiedza teoretyczną oraz praktyczną dotycząca m.in: zarządzania projektami, efektywnego wyznaczania etapów i kamieni milowych projektu, wyznaczania budżetu projektu, kompletowania zespołu projektowego, delegowania zadań, motywowania zespołu i wielu innych zagadnień związanych z zarządzaniem i realizacją projektu.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w odniesieniu do projektów współfinansowanych z pomocy publicznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację, zwłaszcza wśród przedstawicieli instytucji realizujących duże i skomplikowane inwestycje, zarówno z programu POIiŚ, jak też innych Programów Operacyjnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wstęp – określenie celów szkolenia.
 2. Co to jest projekt i zarządzanie projektem?
 3. Jaka jest rola i pozycja kierownika projektu?
 4. Skuteczny zespół projektowy i relacje między tymi osobami.
 5. Jak wybrać zespół projektowy?
 6. Jakie są potrzeby osób zaangażowanych w projekt?
 7. Określanie celu oraz wymagań dla projektu.
 8. Tworzenie konspektu projektu – najważniejsze założenia.
 9. Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego?
 10. Jak podzielić pogrupować zadania do wykonania w ramach projekt?
 11. Jakie zasoby są potrzebne aby skutecznie zakończyć projekt i utrzymać jego efekty w okresie trwałości?

Dzień 2

 1. Jakimi sposobami ustalić koszty zadań w projekcie? Metody szacowania kosztów.
 2. Jak wizualizować plan działania w ramach projektu? Wykres Gantta.
 3. Kamienie milowe w projekcie.
 4. Jak analizować ryzyka związane z realizacją projektu.
 5. Jak przygotować harmonogram projektu.
 6. Wdrożenie efektywnych ścieżek komunikowania się w projekcie.
 7. Jak kontrolować prace projektowe?
 8. Jak zarządzać zmianami potrzebnymi do wprowadzenia aby skutecznie zakończyć projekt?
 9. Jak przyśpieszyć realizację projektu i przeciwdziałać opóźnieniom?
 10. Jak zbudować wspólne doświadczenia na bazie zakończonego projektu?
 11. Co po zakończeniu projektu?
 12. Celebrowanie sukcesu projektu.
 13. Podsumowanie

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zarządzanie projektem – Pomoc publiczna w projektach unijnych