O szkoleniu

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze elementy nowelizacji prawa, które mają wpływ na zarządzenie drogami gminnymi, powiatowymi czy wojewódzkimi. Szczegółowo przedstawione zostaną zasady wydawania zezwoleń, a także pobierania opłat i nakładania kar za zajęcie pasa drogowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracowników urzędów miast i gmin, pracowników zakładów gospodarki komunalnej.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Nowe instytucje w KPA i ich wpływ na postępowanie na podstawie ustawy o drogach publicznych.
 2. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
 3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
 4. Decyzje na zajęcia pasa drogowego a zmiany w KPA.
 5. Zmiany w KPA a ustawa o drogach publicznych.
 6. Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
 7. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.

Dzień 2

 1. Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
 2. Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
 3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
 4. Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty.
 5. Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego.
 6. Elementy postępowania administracyjnego.
 7. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zarządzanie pasem drogowym, opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego