O szkoleniu

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze elementy nowelizacji prawa, które mają wpływ na zarządzenie drogami gminnymi, powiatowymi czy wojewódzkimi. Szczegółowo przedstawione zostaną zasady wydawania zezwoleń, a także pobierania opłat i nakładania kar za zajęcie pasa drogowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracowników urzędów miast i gmin, pracowników zakładów gospodarki komunalnej.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Nowe instytucje w KPA i ich wpływ na postępowanie na podstawie ustawy o drogach publicznych.
 2. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
 3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
 4. Decyzje na zajęcia pasa drogowego a zmiany w KPA.
 5. Zmiany w KPA a ustawa o drogach publicznych.
 6. Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
 7. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.

Dzień 2

 1. Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
 2. Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
 3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
 4. Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty.
 5. Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego.
 6. Elementy postępowania administracyjnego.
 7. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zarządzanie pasem drogowym, opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego