O szkoleniu

 

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie pn.: “Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości”.

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. jakie są główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektów, jak wygląda przegląd projektu i budżetu, co warto wiedzieć o zamykaniu projektu. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w aplikowani o środki unijne i kontroli realizacji projektów unijnych, od lat związany z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014 - 2020
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
  • Przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
  • Wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
  • Trwałość Projektu w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013 - skutki naruszenia trwałości projektu.
 1. Przegląd projektu i budżetu
 • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie,
 • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej.

Dzień 2

 1. Zamykanie projektu / Końcowy wiosek o płatność
 • Raporty i sprawozdania merytoryczne,
 • Powiadomienie interesariuszy/partnerów o zamykaniu projektu,
 • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową,
 • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu,
 • Ustalanie ostatecznej wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości należnego dofinansowania,
 • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek.
 1. Najczęstsze błędy w trakcie rozliczeń końcowych.
 2. Podsumowanie / Dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu 1290,00/ z noclegiem 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

 

Terminy szkoleń

02-03 czerwca
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 02-03 czerwca 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
11-12 lipca
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 11-12 lipca 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
17-18 sierpnia
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 17-18 sierpnia 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
21-22 września
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 21-22 września 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Ibis Grzybowska