O szkoleniu

 

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie online pn.: “Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości”.

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. jakie są główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektów, jak wygląda przegląd projektu i budżetu, co warto wiedzieć o zamykaniu projektu. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w aplikowani o środki unijne i kontroli realizacji projektów unijnych, od lat związany z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014 - 2020
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
  • Przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
  • Wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
  • Trwałość Projektu w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013 - skutki naruszenia trwałości projektu.
 1. Przegląd projektu i budżetu
 • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie,
 • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej.

Dzień 2

 1. Zamykanie projektu / Końcowy wiosek o płatność
 • Raporty i sprawozdania merytoryczne,
 • Powiadomienie interesariuszy/partnerów o zamykaniu projektu,
 • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową,
 • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu,
 • Ustalanie ostatecznej wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości należnego dofinansowania,
 • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek.
 1. Najczęstsze błędy w trakcie rozliczeń końcowych.
 2. Podsumowanie / Dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /890,00zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 890,00 zł

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

06-07 grudnia
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 06-07 grudnia 2021
Lokalizacja Online – Webinar
09-10 lutego
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 09-10 lutego 2022
Lokalizacja Online – Webinar
07-08 marca
Zamykanie projektów unijnych i zachowanie okresu trwałości
Termin szkolenia 07-08 marca 2022
Lokalizacja Online – Webinar