O szkoleniu

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 4. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 5. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 6. Szacunek wartości zamówienia.
 7. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 8. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.
 9. Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.

Dzień 2

 1. Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 3. Proces udzielania zamówienia.
 4. Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 5. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 6. Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień..
 7. Procedury FIDIC a PZP.
 8. Nowa perspektywa programowa 2014 – 2020 w procesach inwestycyjnych.
 9. Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 10. Pytania i dyskusja

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zamówienia publiczne w projektach unijnych