O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn.: “Zamówienia publiczne w projektach unijnych”.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 4. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 5. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 6. Szacunek wartości zamówienia.
 7. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 8. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.
 9. Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.

Dzień 2

 1. Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 3. Proces udzielania zamówienia.
 4. Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 5. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 6. Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień..
 7. Procedury FIDIC a PZP.
 8. Nowa perspektywa programowa 2014 – 2020 w procesach inwestycyjnych.
 9. Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 10. Pytania i dyskusja

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zamówienia publiczne w projektach unijnych