O szkoleniu

W imieniu Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu “Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych”. Jest to niepowtarzalna okazja dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów unijnych oraz zamówieniami publicznymi, aby wzbogacić swoją wiedzę i wymienić doświadczenia z innymi przedstawicielami branży.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Kiedy i jak stosować bazę konkurencyjności.
 4. Baza konkurencyjności.
 5. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 6. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 7. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 8. Szacunek wartości zamówienia.
 9. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 10. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.
 • Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.
 • Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 • Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 • Proces udzielania zamówienia.
 • Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 • Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 • Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień.
 • Procedury FIDIC a PZP.
 • Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 • Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

07-08 października
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 07-08 października 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
27-28 października
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 27-28 października 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
10-11 listopada
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 10-11 listopada 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
26-27 listopada
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 26-27 listopada 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
01-02 grudnia
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 01-02 grudnia 2020
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
15-16 grudnia
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 15-16 grudnia 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski