O szkoleniu

W imieniu Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu “Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych” w wyjątkowej cenie . Jest to niepowtarzalna okazja dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów unijnych oraz zamówieniami publicznymi, aby wzbogacić swoją wiedzę i wymienić doświadczenia z innymi przedstawicielami branży.

UWAGA: Liczba miejsc w cenie 590zł/os. jest ograniczona!

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Kiedy i jak stosować bazę konkurencyjności.
 4. Baza konkurencyjności.
 5. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 6. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 7. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 8. Szacunek wartości zamówienia.
 9. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 10. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.

Dzień 2

 1. Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.
 2. Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 3. Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 4. Proces udzielania zamówienia.
 5. Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 6. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 7. Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień.
 8. Procedury FIDIC a PZP.
 9. Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 10. Pytania i dyskusja.

Terminy szkoleń

03-04 października
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 03-04 października 2019
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski