O szkoleniu

W imieniu Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu “Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych”. Jest to niepowtarzalna okazja dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów unijnych oraz zamówieniami publicznymi, aby wzbogacić swoją wiedzę i wymienić doświadczenia z innymi przedstawicielami branży.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Kiedy i jak stosować bazę konkurencyjności.
 4. Baza konkurencyjności.
 5. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 6. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 7. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 8. Szacunek wartości zamówienia.
 9. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 10. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.

Dzień 2

 1. Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.
 2. Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 3. Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 4. Proces udzielania zamówienia.
 5. Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 6. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 7. Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień.
 8. Procedury FIDIC a PZP.
 9. Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 10. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

02-03 marca
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 02-03 marca 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
17-18 marca
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 17-18 marca 2020
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
30-31 marca
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Termin szkolenia 30-31 marca 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel Campanile