O szkoleniu

W imieniu Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu “Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych”. Jest to niepowtarzalna okazja dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów unijnych oraz zamówieniami publicznymi, aby wzbogacić swoją wiedzę i wymienić doświadczenia z innymi przedstawicielami branży.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

 1. Ustawa PZP po nowelizacji.
 2. Udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego – podstawowe zasady.
 3. Kiedy i jak stosować bazę konkurencyjności.
 4. Baza konkurencyjności.
 5. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 6. Wewnętrzne regulacje ułatwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 7. Planowanie i prognozowanie zamówień publicznych.
 8. Szacunek wartości zamówienia.
 9. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.
 10. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.
 • Dyscyplina finansów publicznych – podstawowe zasady.
 • Zasady prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 • Rodzaje pozacenowych kryteriów oceny.
 • Proces udzielania zamówienia.
 • Podwykonawstwo i odpowiedzialność solidarna, możliwości zabezpieczenia potencjału.
 • Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 • Najczęstsze błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień.
 • Procedury FIDIC a PZP.
 • Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 • Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 780zł (cena bez noclegu) /780zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 780zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych