O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu SWZ i OIWZ w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych organizowanym przez Centrum Kształcenia Sektora Publicznego.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych informacji dotyczących zmian w dokumentacji zamówień publicznych. Na szkoleniu poruszymy między innymi wybrane zagadnienia dotyczące SWZ obowiązujące w świetle nowej regulacji, analizę potrzeb i wymagań, a omówimy dokumentację SWZ i OPIW.

Program szkolenia

Dokumenty zamówienia 

 1. Co to są dokumenty zamówienia?
 2. SWZ a OPIW?
 3. Kiedy SWZ a kiedy OPiW.
 4. Podpis elektroniczny – kto musi go posiadać?
 5. Dostęp do dokumentów zamówienia.
 6. Dokumenty zamówienia podczas negocjacji i dialogu.
 7. Wyjaśnienia dotyczące dokumentów zamówienia.
 8. Czy można zmienić treść dokumentów zamówienia na dwa dni przed terminem składania ofert?
 9. Zmiany dokumentów zamówienia prowadzące i nieprowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia.

Zanim pojawi się SWZ

 1. Analiza potrzeb i wymagań
 2. Kto, co i kiedy - forma i treść analizy potrzeb i wymagań.
 3. W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 4. Raport z realizacji zamówienia i jego wpływ na SWZ

SWZ – wybrane zagadnienia na tle nowej regulacji

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – chwila złożenia, ich uzupełnienie.
 3. Termin wykonania zamówienia w SWZ po wejściu w życie nowej ustawy.
 4. Podstawy wykluczenia - zmniejszenie liczby obligatoryjnych podstawy wykluczenia.
 5. Sposób weryfikacji okoliczności złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
 6. Jak zmiana definicji „wykonawcy” wpływa na podstawy wykluczenia z postępowania?
 7. Uwaga - fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania.
 8. Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu.
 9. Zdolność do występowania w obrocie prawnym. Wpis do KRS a występowanie w postępowaniu.
 10. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów, wspólne ubieganie się o zamówienie - dokumenty związane z ofertą.
 11. Podmiotowe środki dowodowe – definicja, SWZ, forma.
 12. Uzupełnienie pełnomocnictw po wejściu w życie nowej ustawie.

Informacje dodatkowe

Cena: 690,00zł (cena bez noclegu) /990,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 690,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 990,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia SWZ i OIWZ w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych