O szkoleniu

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową, przy wykorzystaniu studiów przypadku. Zwieńczeniem szkolenia jest dyskusja z uczestnikami i wymiana doświadczeń.

Uczestnicy szkolenia wzbogacą swoją wiedzę w zakresie przygotowania studiów wykonalności, poznają m.in. zasady weryfikacji części opisowej, finansowej oraz efektywności projektu, możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych oraz aspekty związane ze zmniejszeniem ryzyka negatywnych wyników oceny studium.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W szkoleniu mogą wziąć udział również doradcy i konsultanci finansowi oraz kadra zarządzająca lub administracyjna.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu studium wykonalności.
  • Podstawowe definicje.
  • Różnice w Perspektywie Finansowej 2014-2020 w kontekście poprzedniej perspektywy.
  • Zakres studium wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych.
 2. Wprowadzenie do projektu.
  • Wnioskodawca.
  • Beneficjenci.
  • Potencjał beneficjenta: techniczny, prawny, finansowy, administracyjny.
 3. Charakterystyka przedsięwzięcia.
  • Tytuł przedsięwzięcia.
  • Opis stanu obecnego.
  • Zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia.
  • Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji.
  • Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodność przedsięwzięcia z polityką regionalną w zakresie ochrony środowiska.
 4. Wdrożenie przedsięwzięcia.
  • Struktura wdrażania przedsięwzięcia.
  • Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne.
  • Harmonogram realizacji projektu.

Dzień 2

 1. Wstęp do analizy finansowej projektu inwestycyjnego.
  • Podstawowe pojęcia.
  • Metody oceny opłacalności inwestycji.
  • Założenia do analizy finansowej.
 2. Plan inwestycyjny.
  • Kwalifikowalność kosztów.
  • Nakłady odtworzeniowe.
 3. Plan finansowania.
  • Dotacja.
  • Kredyt.
  • Leasing, obligacje.
 4. Analiza finansowa projektu.
  • Przychody.
  • Koszty eksploatacyjne/.
  • Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR.
  • Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego.
 5. Case studies – ocena efektywności projektu.
 6. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Studium wykonalności w projektach POIiŚ – zasady przygotowania i analiza ekonomiczno-finansowa