O szkoleniu

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową, przy wykorzystaniu studiów przypadku. Zwieńczeniem szkolenia jest dyskusja z uczestnikami i wymiana doświadczeń.

Uczestnicy szkolenia wzbogacą swoją wiedzę w zakresie przygotowania studiów wykonalności, poznają m.in. zasady weryfikacji części opisowej, finansowej oraz efektywności projektu, możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych oraz aspekty związane ze zmniejszeniem ryzyka negatywnych wyników oceny studium.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W szkoleniu mogą wziąć udział również doradcy i konsultanci finansowi oraz kadra zarządzająca lub administracyjna.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu studium wykonalności.
  • Podstawowe definicje.
  • Różnice w Perspektywie Finansowej 2014-2020 w kontekście poprzedniej perspektywy.
  • Zakres studium wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych.
 2. Wprowadzenie do projektu.
  • Wnioskodawca.
  • Beneficjenci.
  • Potencjał beneficjenta: techniczny, prawny, finansowy, administracyjny.
 3. Charakterystyka przedsięwzięcia.
  • Tytuł przedsięwzięcia.
  • Opis stanu obecnego.
  • Zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia.
  • Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji.
  • Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodność przedsięwzięcia z polityką regionalną w zakresie ochrony środowiska.
 4. Wdrożenie przedsięwzięcia.
  • Struktura wdrażania przedsięwzięcia.
  • Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne.
  • Harmonogram realizacji projektu.

Dzień 2

 1. Wstęp do analizy finansowej projektu inwestycyjnego.
  • Podstawowe pojęcia.
  • Metody oceny opłacalności inwestycji.
  • Założenia do analizy finansowej.
 2. Plan inwestycyjny.
  • Kwalifikowalność kosztów.
  • Nakłady odtworzeniowe.
 3. Plan finansowania.
  • Dotacja.
  • Kredyt.
  • Leasing, obligacje.
 4. Analiza finansowa projektu.
  • Przychody.
  • Koszty eksploatacyjne/.
  • Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR.
  • Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego.
 5. Case studies – ocena efektywności projektu.
 6. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Studium wykonalności w projektach POIiŚ – zasady przygotowania i analiza ekonomiczno-finansowa