O szkoleniu

Oferowane przez nas szkolenie dla beneficjentów działania 2.3 POIiŚ “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” to szkolenie rozszerzone, gdzie bardzo dokładnie będzie omawiany najbliższy nabór, kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność, prawidłowy sposób konstrukcji budżetu oraz zagadnienia związane ze studium wykonalności.

Bardzo ważnym elementem szkolenia bedzie konultacja Państwa projektów oraz problemów jakie pojawiają się na obecnym etapie przygotowania dokumentacji.

Po zapisie bedziemy też prosili Państwa o wysłanie listy pytań/problemów, które mają zostać szczególnie omówione. Zapewni to bardzo indywidualne podejście do Państwa sprawy.

Przewidziana jest także możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

Jest to jedyne w Polsce tak intensywne szkolenie z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które ma przygotować potencjalnych beneficjentów do prawidłowego aplikowania o środki i zmaksymalizować ich szanse na otrzymanie dofinansowania.

Korzyści

 • Indywidualne omówienie każdego projektu.
 • Szkolenie omawia dokładnie obecny nabór.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak zmaksymalizować szanse na otrzymanie dofinansowania.
 • Pokażemy Państwu jakie są możliwości zaplanowania budżetu projektu, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na płynność beneficjenta.
 • Szczegółowa analiza dokumentacji aplikacyjnej.
 • Możliwość zgłaszania problemów do indywidualnych konsultacji.
 • Pokażemy najważniejsze zmiany jakie zaszły w stosunku do poprzedniech naborów.
 • Rozbudowana część warsztatowa.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Wnioskodawców i potencjalnych Beneficjentów Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Dokumenty omawiające i regulujące działanie 2.3.
 2. Zmiany w stosunku do podobnych działań z Perspektywy Finansowej 2007-2013.
 3. Rodzaje inwestycji wspieranych w ramach działania 2.3.
 4. Najbliższe nabory.
 5. Kryteria wyboru projektów.
 6. Kwalifikowalność wydatków w działaniu 2.3.
 7. Sposób przygotowywania i składania wniosku.

Dzień 2

 1. Omówienie wniosku o dofinansowanie.
 2. Analiza kosztów i korzyści.
 3. Konstrukcja budżetu w projekcie.
 4. Zamówienia publiczne i zawieranie umów w działaniu 2.3.
 5. Studium wykonalności w działaniu 2.3.
 6. Pomoc publiczna.
 7. Jak zmaksymalizować szanse otrzymania dofinansowania w działaniu 2.3.
 8. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Rozszerzone szkolenie dla wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów działania 2.3 POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”