O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn.: “Rozliczanie projektów unijnych”.

 

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. jak planować finanse w biznesie, jaką odpowiedzialność ponosimy w projektach partnerskich, czym jest cross-financing, jakie sa uproszczone formy dokonywania rozliczeń. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w aplikowani o środki unijne i kontroli realizacji projektów unijnych, od lat związany z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się projektami unijnymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Planowanie finansowe w projekcie;
 2. Kwalifikowalność wydatków:
 • ramy czasowe,
 • ocena kwalifikowalności wydatku,
 • wydatki niekwalifikowalne;
 1. Projekty partnerskie:
 • podział zadań,
 • odpowiedzialność;
 1. Kwalifikowalność VAT podczas realizacji projektu,
 • kiedy i jak dokonywać zmian w przypadku zmiany oświadczenia o kwalifikowalności VAT;
 1. Finansowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w projekcie;

 

Dzień 2

 1. Cross-financing;
 2. Wkład niepieniężny;
 3. Zatrudnianie personelu do projektu:
 • możliwości, formy angażowania personelu do projektu,
 • zakup usług;
 1. Uproszczone formy dokonywania rozliczeń
 • stawki jednostkowe,
 • metody ryczałtowe;
 1. Reguła proporcjonalności;
 2. Kontrola projektu.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

23-24 czerwca
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 23-24 czerwca 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
13-14 lipca
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 13-14 lipca 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
04-05 sierpnia
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 04-05 sierpnia 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
15-16 września
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 15-16 września 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Ibis Grzybowska