O szkoleniu

Na szkoleniu “Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014” zdobędą Państwo wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą m.in: możliwości, jakie daje SL2014, informacji o koncie użytkownika, w tym o logowaniu i danych osób korzystających z systemu, tworzenia i edycji projektu, przygotowywania i składania wniosku o płatność i poznają wiele innych zagadnień, związanych z systemem SL2014 oraz z rozliczaniem projektu.

Korzyści

 1. Umiejętność bezproblemowego i sprawnego korzystania z systemu SL2014.
 2. Znajomość podstawowych funkcji Centralnego Systemu Informatycznego.
 3. Umiejętność przygotowywania i składania wniosków o płatność.
 4. Znajomość zagadnień z zakresu profilu ePUAP.
 5. Umiejętność opisywania postępu projektu w Centralnym Systemie Informatycznym.
 6. Wiedza dotycząca komunikowania się z instytucjami wdrażającymi/pośredniczącymi za pośrednictwem SL2014.
 7. Umiejętność eksportu i importu danych z/do systemu.
 8. Praktyczne uwagi dotyczące korzystania z systemu.
 9. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów.
 10. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, w szczególności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którzy chcą dowiedzieć się, jak korzystać z Centralnego Systemu Informatycznego SL2014.

Program szkolenia

 1. Wstęp i wyjaśnienie podstawowych pojęć
 2. Profil ePUAP
 3. Certyfikat kwalifikowany
 4. Podstawowe obowiązki beneficjenta
 5. Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
 6. Uprawnienia do pracy w SL2014- nadawanie i odbieranie
 7. Jak powinien wyglądać zespół pracujący w systemie SL2014
 8. Logowanie w systemie
 9. Układ graficzny, nawigacja systemu oraz najważniejsze funkcjonalności
 10. Wniosek o płatność- zasady rozliczania projektów i najważniejsze zmiany
 11. Zamówienia publiczne – zasady i praca w module systemu SL2014
 12. Wniosek o płatność – rodzaje oraz tworzenie nowego wniosku
 13. Postęp rzeczowy - wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji
 14. Postęp finansowy - dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania
 15. Załączniki- rodzaje oraz sposób przygotowania
 16. Obsługa wniosku częściowego i końcowego
 17. Poprawianie Wniosku o płatność
 18. Korespondencja w systemie SL2014
 19. Harmonogram płatności
 20. Monitoring uczestników projektu
 21. Eksport i import danych
 22. Personel projektu – najnowsza wersja
 23. Sprawozdawczość w systemie SL2014
 24. Jak sprawnie i szybko pracować w systemie
 25. Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu Wniosków o płatność
 26. Dyskusja i konsultacje

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

06-06 lipca
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 06-06 lipca 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
29-29 lipca
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 29-29 lipca 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
14-14 sierpnia
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 14-14 sierpnia 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
31-31 sierpnia
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 31-31 sierpnia 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
14-15 września
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 14-15 września 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
24-25 września
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 24-25 września 2020
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
05-06 października
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 05-06 października 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
22-23 października
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 22-23 października 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski