O szkoleniu

Na dwudniowym szkoleniu “Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014” zdobędą Państwo wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą m.in: możliwości, jakie daje SL2014, informacji o koncie użytkownika, w tym o logowaniu i danych osób korzystających z systemu, tworzenia i edycji projektu, przygotowywania i składania wniosku o płatność i poznają wiele innych zagadnień, związanych z systemem SL2014 oraz z rozliczaniem projektu.

Korzyści

 1. Umiejętność bezproblemowego i sprawnego korzystania z systemu SL2014.
 2. Znajomość podstawowych funkcji Centralnego Systemu Informatycznego.
 3. Umiejętność przygotowywania i składania wniosków o płatność.
 4. Znajomość zagadnień z zakresu profilu ePUAP.
 5. Umiejętność opisywania postępu projektu w Centralnym Systemie Informatycznym.
 6. Wiedza dotycząca komunikowania się z instytucjami wdrażającymi/pośredniczącymi za pośrednictwem SL2014.
 7. Umiejętność eksportu i importu danych z/do systemu.
 8. Praktyczne uwagi dotyczące korzystania z systemu.
 9. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów.
 10. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, w szczególności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którzy chcą dowiedzieć się, jak korzystać z Centralnego Systemu Informatycznego SL2014.

Program szkolenia

         Dzień pierwszy:

 1. Wstęp i wyjaśnienie podstawowych pojęć
 2. Profil ePUAP
 3. Certyfikat kwalifikowany
 4. Podstawowe obowiązki beneficjenta
 5. Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
 6. Uprawnienia do pracy w SL2014- nadawanie i odbieranie
 7. Jak powinien wyglądać zespół pracujący w systemie SL2014
 8. Logowanie w systemie
 9. Układ graficzny, nawigacja systemu oraz najważniejsze funkcjonalności
 10. Wniosek o płatność- zasady rozliczania projektów i najważniejsze zmiany
 11. Zamówienia publiczne – zasady i praca w module systemu SL2014
 12. Wniosek o płatność – rodzaje oraz tworzenie nowego wniosku
  Dzień drugi:
 13. Postęp rzeczowy - wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji
 14. Postęp finansowy - dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania
 15. Załączniki- rodzaje oraz sposób przygotowania
 16. Obsługa wniosku częściowego i końcowego
 17. Poprawianie Wniosku o płatność
 18. Korespondencja w systemie SL2014
 19. Harmonogram płatności
 20. Monitoring uczestników projektu
 21. Eksport i import danych
 22. Personel projektu – najnowsza wersja
 23. Sprawozdawczość w systemie SL2014
 24. Jak sprawnie i szybko pracować w systemie
 25. Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu Wniosków o płatność
 26. Dyskusja i konsultacje

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

28-29 czerwca
Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
Termin szkolenia 28-29 czerwca 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Ibis Grzybowska