O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza do wzięcia udziału w online szkoleniu pn.: “Rozliczanie projektów unijnych”.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. jak planować finanse w biznesie, jaką odpowiedzialność ponosimy w projektach partnerskich, czym jest cross-financing, jakie są uproszczone formy dokonywania rozliczeń. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w aplikowani o środki unijne i kontroli realizacji projektów unijnych, od lat związany z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się projektami unijnymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Planowanie finansowe w projekcie;
 2. Kwalifikowalność wydatków:
 • ramy czasowe,
 • ocena kwalifikowalności wydatku,
 • wydatki niekwalifikowalne;
 1. Projekty partnerskie:
 • podział zadań,
 • odpowiedzialność;
 1. Kwalifikowalność VAT podczas realizacji projektu,
 • kiedy i jak dokonywać zmian w przypadku zmiany oświadczenia o kwalifikowalności VAT;
 1. Finansowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w projekcie;

 

Dzień 2

 1. Cross-financing;
 2. Wkład niepieniężny;
 3. Zatrudnianie personelu do projektu:
 • możliwości, formy angażowania personelu do projektu,
 • zakup usług;
 1. Uproszczone formy dokonywania rozliczeń
 • stawki jednostkowe,
 • metody ryczałtowe;
 1. Reguła proporcjonalności;
 2. Kontrola projektu.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /890,00zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 890,00 zł

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

15-16 grudnia
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 15-16 grudnia 2021
Lokalizacja Online – Webinar
10-11 stycznia
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 10-11 stycznia 2022
Lokalizacja Online – Webinar
28-01 lutego
Rozliczanie projektów unijnych
Termin szkolenia 28-01 lutego 2022
Lokalizacja Online – Webinar