O szkoleniu

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Może on stanowić doskonałe uzupełnienie POIiŚ oraz innych dofinansowań.

Szkolenie „Rozliczanie inwestycji oraz raportowanie w Programie LIFE. 2-dniowe warsztaty praktyczne.” przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu LIFE. Uwzględnia ono szczegółowe informacje dotyczące rozliczania projektów oraz wszelkich działań, które mają miejsce po zakończeniu inwestycji współfinansowanej w ramach Programu LIFE.

Prowadzącym będzie doświadczony praktyk, specjalizujący się w pozyskiwaniu, rozliczaniu i kontroli projektów w ramach Programu LIFE, zarówno od strony beneficjenta, jak również instytucji wdrażających program.

Celem warsztatów jest przygotowanie beneficjentów będących w trakcie realizacji projektu do jego poprawnego zakończenia i rozliczenia, przekazanie wiedzy z zakresu raportowania projektu po jego zakończeniu, a także wiedzy związanej z poprawną sprawozdawczością i archiwizacją projektu. Równie ważnym celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy dotyczącej możliwych kontroli projektu, działań komunikacyjnych oraz promocyjnych. W ramach szkolenia, uczestnicy zdobędą kompletną wiedzę niezbędną do poprawnego rozliczenia i zakończenia projektu.

Korzyści

 1. Nabycie wiedzy z dziedziny rozliczania inwestycji.
 2. Umiejętność przygotowania kompletnego i spójnego wniosku o płatność końcową.
 3. Uzyskanie wiedzy o dobrych praktykach przydatnych przy korespondencji z Komisją Europejską i Monitorem LIFE..
 4. Poznanie procedur i praktycznych aspektów skutecznej komunikacji i promocji projektu.
 5. Zdobycie wiedzy przydatnej do skutecznej dokumentacji i archiwizacji programu.
 6. Dobre praktyki dotyczące rozliczania projektu, wypracowane poprzez kilka lat doświadczeń.
 7. Zdobycie wiedzy o kontrolach, zachowaniu w trakcie i po kontroli, podejściu do zaleceń po kontrolnych, a także metod działania w przypadku braku zgody z wynikami kontroli.
 8. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów lub pomysłów na inwestycje.
 9. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu LIFE. Osoby zainteresowane dofinansowaniem z innych, mniej popularnych źródeł, niż krajowe Programy Operacyjne.

Program szkolenia

 1. Założenia programowe LIFE i określenie obowiązków Beneficjenta.
 2. Konstrukcja budżetu z uwzględnieniem minimum 3 źródeł finansowania projektu.
 3. Kwalifikacja wydatków, struktura kosztów i zarządzanie wydatkowaniem w oparciu o specyfikę transz unijnych i krajowych.
 4. Rola NFOŚiGW w procesie projektowania, realizacji oraz rozliczania przedsięwzięcia LIFE.
 5. Zarządzanie finansami projektu LIFE na każdym z etapów realizacji.
 6. Zasady oznaczania dokumentów w programie LIFE.
 7. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości w programie LIFE.
 8. Wnioski o płatność.
 9. Współpraca z Monitorem LIFE w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji.
 10. Wizyty monitorujące inwestycje LIFE.
 11. Raportowanie projektu do Komisji Europejskiej.
 12. Dobre praktyki przy komunikacji z KE i Monitorem LIFE.
 13. Istota komunikacji i informacji w zakresie projektowania, realizacji i zamknięcia projektu.
 14. Promocja w trakcie realizacji projektów LIFE.
 15. Reguły archiwizacji.
 16. Trwałość rezultatów projektu realizowanych w ramach LIFE.
 17. Kontrole po zakończeniu projektu.
 18. Współpraca z innymi Beneficjentami programu LIFE.
 19. Omówienie przypadków przygotowanych przez uczestników.
 20. Dyskusja z uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

20-20 lipca
Program LIFE 2014-2020 – realizacja, rozliczanie oraz raportowanie inwestycji
Termin szkolenia 20-20 lipca 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
13-13 sierpnia
Program LIFE 2014-2020 – realizacja, rozliczanie oraz raportowanie inwestycji
Termin szkolenia 13-13 sierpnia 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
14-15 września
Program LIFE 2014-2020 – realizacja, rozliczanie oraz raportowanie inwestycji
Termin szkolenia 14-15 września 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
15-16 października
Program LIFE 2014-2020 – realizacja, rozliczanie oraz raportowanie inwestycji
Termin szkolenia 15-16 października 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski