O szkoleniu

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Może on stanowić doskonałe uzupełnienie POIiŚ oraz innych dofinansowań.

Szkolenie „Rozliczanie inwestycji oraz raportowanie w Programie LIFE. 2-dniowe warsztaty praktyczne.” przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu LIFE. Uwzględnia ono szczegółowe informacje dotyczące rozliczania projektów oraz wszelkich działań, które mają miejsce po zakończeniu inwestycji współfinansowanej w ramach Programu LIFE.

Prowadzącym będzie doświadczony praktyk, specjalizujący się w pozyskiwaniu, rozliczaniu i kontroli projektów w ramach Programu LIFE, zarówno od strony beneficjenta, jak również instytucji wdrażających program.

Celem warsztatów jest przygotowanie beneficjentów będących w trakcie realizacji projektu do jego poprawnego zakończenia i rozliczenia, przekazanie wiedzy z zakresu raportowania projektu po jego zakończeniu, a także wiedzy związanej z poprawną sprawozdawczością i archiwizacją projektu. Równie ważnym celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy dotyczącej możliwych kontroli projektu, działań komunikacyjnych oraz promocyjnych. W ramach szkolenia, uczestnicy zdobędą kompletną wiedzę niezbędną do poprawnego rozliczenia i zakończenia projektu.

Korzyści

 1. Nabycie wiedzy z dziedziny rozliczania inwestycji.
 2. Umiejętność przygotowania kompletnego i spójnego wniosku o płatność końcową.
 3. Uzyskanie wiedzy o dobrych praktykach przydatnych przy korespondencji z Komisją Europejską i Monitorem LIFE..
 4. Poznanie procedur i praktycznych aspektów skutecznej komunikacji i promocji projektu.
 5. Zdobycie wiedzy przydatnej do skutecznej dokumentacji i archiwizacji programu.
 6. Dobre praktyki dotyczące rozliczania projektu, wypracowane poprzez kilka lat doświadczeń.
 7. Zdobycie wiedzy o kontrolach, zachowaniu w trakcie i po kontroli, podejściu do zaleceń po kontrolnych, a także metod działania w przypadku braku zgody z wynikami kontroli.
 8. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów lub pomysłów na inwestycje.
 9. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu LIFE. Osoby zainteresowane dofinansowaniem z innych, mniej popularnych źródeł, niż krajowe Programy Operacyjne.

Program szkolenia

 1. Założenia programowe LIFE i określenie obowiązków Beneficjenta.
 2. Konstrukcja budżetu z uwzględnieniem minimum 3 źródeł finansowania projektu.
 3. Kwalifikacja wydatków, struktura kosztów i zarządzanie wydatkowaniem w oparciu o specyfikę transz unijnych i krajowych.
 4. Rola NFOŚiGW w procesie projektowania, realizacji oraz rozliczania przedsięwzięcia LIFE.
 5. Zarządzanie finansami projektu LIFE na każdym z etapów realizacji.
 6. Zasady oznaczania dokumentów w programie LIFE.
 7. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości w programie LIFE.
 8. Wnioski o płatność.
 9. Współpraca z Monitorem LIFE w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji.
 10. Wizyty monitorujące inwestycje LIFE.
 11. Raportowanie projektu do Komisji Europejskiej.
 12. Dobre praktyki przy komunikacji z KE i Monitorem LIFE.
 13. Istota komunikacji i informacji w zakresie projektowania, realizacji i zamknięcia projektu.
 14. Promocja w trakcie realizacji projektów LIFE.
 15. Reguły archiwizacji.
 16. Trwałość rezultatów projektu realizowanych w ramach LIFE.
 17. Kontrole po zakończeniu projektu.
 18. Współpraca z innymi Beneficjentami programu LIFE.
 19. Omówienie przypadków przygotowanych przez uczestników.
 20. Dyskusja z uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu) /480zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480 zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Program LIFE 2014-2020 – realizacja, rozliczanie oraz raportowanie inwestycji