O szkoleniu

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych:
  • ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – czyli reforma przepisów;
  • nowe podejście do ochrony danych osobowych – co nas czeka w 2018 roku.
 2. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z ochroną danych osobowych w kontekście RODO m.in.: dane osobowe – nowe kategorie danych, przetwarzanie, profilowanie, pseudonimizacja, administrator, podmiot przetwarzający – Rozszerzenie kluczowych definicji.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych tj: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.
 4. W jaki sposób ogólne zasady przekładają się na praktykę przetwarzania danych?
 5. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych:
  • administrator danych osobowych;
  • Privacy by Design i Privacy by Default;
  • zapewnianie bezpieczeństwa danych;
  • analiza ryzyka;
  • konsultacje;
  • powierzenie danych;
  • zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych;
  • status, obowiązki, nowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji;
  • status i obowiązki inspektora ochrony danych przewidywane rozporządzeniem.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny);
  • prawo dostępu do danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do sprzeciwu;
  • prawo do niepodlegania profilowaniu;
  • zasada przejrzystości.
 7. Ochrona danych osobowych dzieci.
 8. Incydenty i ich dokumentowanie.
 9. Dokumentacja przetwarzania danych.

Dzień 2

 1. Klauzule zgody i klauzule informacyjne:
  • klauzule informacyjne przy zbieraniu danych (formularze w oddziałach, w Internecie) – nowe elementy i ich skutki;
  • ograniczenia profilowania klientów w celach marketingowych;
  • monitoring pracowników (np. e-maili, historii przeglądania stron w Internecie);
  • monitoring miejsc publicznych.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Organ nadzorujący przestrzeganie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?).
 4. Postepowanie w sprawie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – postępowanie kontrolne.
 5. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Wdrożenie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych – plan działania przed 25 maja 2018 roku.
 9. Konsultacje.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Ochrona danych osobowych w instytucjach publicznych – reforma RODO