O szkoleniu

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia.
 2. Cele ochrony środowiska w UE.
 3. Miejsce ocen oddziaływania na środowisko w systemie zarządzania ochroną środowiska.
 4. System ooś w UE – podstawy prawne.
 5. System ooś w Polsce – podstawy prawne.
 6. Obszary Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko.
 7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
 8. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 9. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 10. Procedura w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 11. Procedura w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dzień 2

 1. Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 5. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
 7. Ocena oddziaływania na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych.
 8. Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.
 9. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. Warsztaty – analiza dokumentacji (decyzja, raport).
 11. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Ocena oddziaływania na środowisko