O szkoleniu

 

 

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie pn.: “Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości”.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. jakie są przypadki naruszenie zasady trwałości, jaka jest różnica między trwałością instytucjonalną a finansową projektu, jakie są główne założenia monitorowania projektu. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w tematach związanych z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 

 1. Trwałość na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 2. Przypadki naruszenia zasady trwałości:
 • Zmiana wpływająca na charakter projektu,
 • Cele lub warunki realizacji,
 • Zmiana własności współfinansowanej infrastruktury, środków trwałych, WNiP,
 • Zaprzestanie działalności produkcyjnej.
 1. Trwałość instytucjonalna:
 • Zmiana w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta,
 • Zmiana lokalizacji projektu,
 • Przeniesienie działalności produkcyjnej,
 • Upadłość firmy.

 

 

Dzień 2

 

 1. Trwałość finansowania projektu:
 • Kwalifikowalność podatku VAT,
 • Projekty generujące dochód po ukończeniu, zmiana w polityce taryfowej projektu, metoda luki w finansowaniu, zryczałtowana, procentowa stawka dochodowa, monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu, trwałość finansowania projektów objętych pomocą publiczna.
 1. Monitorowanie projektów w okresie trwałości.
 2. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu:
 • dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników, sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu, sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

 

Terminy szkoleń

29-30 września
Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości
Termin szkolenia 29-30 września 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
06-07 października
Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości
Termin szkolenia 06-07 października 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
29-30 listopada
Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości
Termin szkolenia 29-30 listopada 2022
Lokalizacja Katowice – Moniuszki 7
14-15 grudnia
Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości
Termin szkolenia 14-15 grudnia 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Ibis Grzybowska