O szkoleniu

 

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie online pn.: “Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości”.

 

 

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. jakie są przypadki naruszenie zasady trwałości, jaka jest różnica między trwałością instytucjonalną a finansową projektu, jakie są główne założenia monitorowania projektu. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w tematach związanych z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Trwałość na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 2. Przypadki naruszenia zasady trwałości:
 • Zmiana wpływająca na charakter projektu,
 • Cele lub warunki realizacji,
 • Zmiana własności współfinansowanej infrastruktury, środków trwałych, WNiP,
 • Zaprzestanie działalności produkcyjnej.
 1. Trwałość instytucjonalna:
 • Zmiana w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta,
 • Zmiana lokalizacji projektu,
 • Przeniesienie działalności produkcyjnej,
 • Upadłość firmy.
 1. Trwałość finansowania projektu:
 • Kwalifikowalność podatku VAT,
 • Projekty generujące dochód po ukończeniu, zmiana w polityce taryfowej projektu, metoda luki w finansowaniu, zryczałtowana, procentowa stawka dochodowa, monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu, trwałość finansowania projektów objętych pomocą publiczna.

 

Dzień 2

 1. Monitorowanie projektów w okresie trwałości.
 2. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu:
 • dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników, sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu, sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /890,00zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 890,00 zł

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

02-03 lutego
Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości
Termin szkolenia 02-03 lutego 2022
Lokalizacja Online – Webinar
21-22 lutego
Obowiązkowa sprawozdawczość projektów unijnych w okresie trwałości
Termin szkolenia 21-22 lutego 2022
Lokalizacja Online – Webinar