O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowej ustawy Prawo wodne, wprowadzającej regulacje Unii Europejskiej oraz dokonującej szerokiej reformy administracji wodno-prawnej.

Podczas dwóch dni dokładnie omówiony zostanie zakres nowych regulacji prawnych, w tym zakres i kompetencje organów, nowe kompetencje gmin, kwestie dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej, zarządzanie wodami. Część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu i wskazaniu uprawnień nowego organu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresaci szkolenia

Pracownicy samorządowi wydziałów zajmujących się wodami oraz ochroną środowiska, pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, osoby zainteresowane zmianami w zakresie prawa wodnego.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Najważniejsze instytucje – zmiany w porównaniu z poprzednią regulacją – systematyka ustawy
  – słownik pojęć.
 2. Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie.
 3. Nowe kompetencje gminy.
 4. Ochrona wód – zakres, kompetencje organów.
 5. Zasady ochrony wód.
 6. Zakazy i decyzja o zwolnieniu z zakazów.
 7. Oczyszczanie ścieków.
 8. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.
 9. Uchwała rady gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej.
 10. Opłaty:
  • uzasadnienie wprowadzenia opłat,
  • rodzaje opłat, „adresaci” nowych opłat,
  • usługi i korzystanie z wód podlegające opłatom,
  • sposób naliczania opłat,
  • organy odpowiedzialne za naliczanie i egzekwowanie opłat.

Dzień 2

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ.
 2. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – gruntami pod wodami. Użytkowanie gruntów pod wodami.
 3. Zasady przejęcia przez Wody Polskie uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.
 4. Zgody wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Zgłoszenie wodnoprawne. Ocena wodnoprawna.
 5. Spółki wodne i związki wałowe – kompetencje starosty.
 6. Właściwość organów – zmiana.
 7. Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno-prawnej.
 8. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno-prawnego.
 9. Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia.
 10. Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno-prawnej.
 11. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 980zł (cena bez noclegu) /1180zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Nowe prawo wodne – rewolucja w regulacjach dotyczących gospodarki wodnej