O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowe możliwości dofinansowania inwestycji.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora publicznego jak i prywatnego, które planują w najbliższym czasie finansować inwestycje przy udziale funduszy UE. Na szkoleniu omówione zostaną nowe możliwości uzyskania finansowania na inwestycje, wskazane zostaną najciekawsze nabory względem uczestników szkolenia. Podkreślone zostaną również najważniejsze zmiany w sposobie aplikowania o środki UE, kwalifikowalności czy sposobie rozliczania. Przed szkoleniem zebrane zostaną informacje o planowanych inwestycjach od uczestników, aby można było dobrać właściwe dofinansowania.

Program szkolenia

Dzień 1.

 1. Wprowadzenie oraz podstawowe informacje o Nowej perspektywie 2021-2027.
 2. Zestawienie wszystkich możliwości finansowania inwestycji z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027
 3. Dostępność finansowania z ramach funduszy wewnątrz wspólnotowych unijnych i poza unijne środki finansowania przedsięwzięć.
 4. Instytucje Wdrażające/Pośredniczące
 5. Alokacja środków
 6. Szerokie omówienie wszystkich dostępnych programów w nowej perspektywie:
  1. Wsparcie w ramach Programów Regionalnych
  2. Wsparcie w ramach Programów Krajowych
  3. Działania dedykowane dla uczestników – dobranie na podstawie planów inwestycyjnych.
 7. Przewidywane terminy uruchomienia środków
 8. Projekty międzynarodowe
 9. Źródła informacji o grantach, konkursach i środkach finansowych dostępnych w Polsce i Europie
 10. Dobre przykłady i pomysły projektowe
 11. Jak zmaksymalizować dofinansowanie
 12. Ćwiczenie- od pomysłu do realizacji.
  1. Omówienie przykładowych projektów
  2. Konstrukcja wniosku
  3. Schemat aplikowania
  4. Projekt inwestycji
 13. Podsumowanie

Informacje dodatkowe

Cena: 380zł (cena bez noclegu) /380zł (cena z noclegiem)

Czas trwania: 1 dzień (7h dydaktycznych)

Formuła: online

Cena szkolenia online: 380 zł netto

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail).

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Przy zainteresowaniu większej ilości Pracowników jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić zamknięte szkolenie profilowane dostosowane do Państwa potrzeb.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowe możliwości dofinansowania inwestycji