O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają m. in.: najczęściej występujące nieprawidłowości i sposoby postępowania gdy wystąpią, a także praktyki, służące zapobieganiu występowania nieprawidłowości oraz informacje o nadużyciach finansowych w projektach, sytuacjach warunkujących zwrot otrzymanych środków i wiele innych. Wiedza uzyskana na szkoleniu może uchronić beneficjentów przed zwrotem środków oraz innymi konsekwencjami związanymi z nieprawidłowym realizowaniem projektu finansowanego ze środków UE.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznych i funduszom unijnym, od lat związany z powyższą tematyką, zwłaszcza w sektorze instytucji publicznych.

Korzyści

 1. Poznanie praktycznych przykładów wykrytych nieprawidłowości.
 2. Omówienie przykładowych projektów zrealizowanych w sposób nieprawidłowy
 3. Poznanie konsekwencji które grożą beneficjentowi.
 4. Dokładna analiza sposobów rozwiązywania sytuacji krytycznych w przypadku wykrycia nieprawidłowości w projekcie.
 5. Zdobycie konkretnej wiedzy na temat konstruowania skutecznych odwołań od decyzji organów odpowiedzialnych za kontrole.
 6. Minimalizacja konsekwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 7. Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami oraz trenerem, który posiada olbrzymie doświadczenie praktyczne.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, funduszy unijnych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne nieprawidłowości.
 2. Uchybienia, nieprawidłowości, nadużycia finansowe – definicje.
 3. Sposoby informowania o powstałych nieprawidłowościach.
 4. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE.
 5. Regulacje w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
 6. Najczęstsze nieprawidłowości w obszarach:
  • Zamówień publicznych,
  • Wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem,
  • Osiągnięcia rezultatów w projekcie,
  • Poprawności dokumentacji,
  • Partnerstwa.
  • Zmowy przetargowe.
  • Korupcja.
  • Konflikt interesów.
  • Fałszerstwa dokumentów.
  • Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie.
  • Korekty finansowe.
  • Zwrot środków.
  • Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu) /480zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Nieprawidłowości, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych