O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają m. in.: najczęściej występujące nieprawidłowości i sposoby postępowania gdy wystąpią, a także praktyki, służące zapobieganiu występowania nieprawidłowości oraz informacje o nadużyciach finansowych w projektach, sytuacjach warunkujących zwrot otrzymanych środków i wiele innych. Wiedza uzyskana na szkoleniu może uchronić beneficjentów przed zwrotem środków oraz innymi konsekwencjami związanymi z nieprawidłowym realizowaniem projektu finansowanego ze środków UE.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznych i funduszom unijnym, od lat związany z powyższą tematyką, zwłaszcza w sektorze instytucji publicznych.

Korzyści

 1. Poznanie praktycznych przykładów wykrytych nieprawidłowości.
 2. Omówienie przykładowych projektów zrealizowanych w sposób nieprawidłowy
 3. Poznanie konsekwencji które grożą beneficjentowi.
 4. Dokładna analiza sposobów rozwiązywania sytuacji krytycznych w przypadku wykrycia nieprawidłowości w projekcie.
 5. Zdobycie konkretnej wiedzy na temat konstruowania skutecznych odwołań od decyzji organów odpowiedzialnych za kontrole.
 6. Minimalizacja konsekwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 7. Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami oraz trenerem, który posiada olbrzymie doświadczenie praktyczne.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, funduszy unijnych.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 1. Podstawy prawne nieprawidłowości i nadużyć finansowych.
 2. Uchybienia, nieprawidłowości, nadużycia finansowe – definicje.
 3. Sposoby informowania o powstałych nieprawidłowościach.
 4. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE.
 5. Regulacje w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
 6. Najczęstsze nieprawidłowości i nadużycia w obszarach:
  • Zamówień publicznych,
  • Wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem,
  • Osiągnięcia rezultatów w projekcie,
  • Poprawności dokumentacji,
  • Partnerstwa.
  • Zmowy przetargowe.
  • Korupcja.
  • Konflikt interesów.
  • Fałszerstwa dokumentów.
  • Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie.
  • Korekty finansowe.
  • Zwrot środków.
  • Pytania i dyskusja.

Dzień drugi

 1. Praktyczne zastosowanie uregulowań w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
 2. Przeciwdziałanie i postępowanie z nadużyciami finansowymi.
 3. Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu.
 4. System zwalczania nadużyć finansowych, identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
 5. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego i zwalczanie.
 6. Sposoby zapobiegania wystąpieniom nadużyć finansowych.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Z noclegiem: 1590,00/ Bez noclegu: 1290,00zł (cena z noclegiem)

DWUDNIOWE

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

22-23 sierpnia
Nadużycia, nieprawidłowości, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych
Termin szkolenia 22-23 sierpnia 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
07-08 września
Nadużycia, nieprawidłowości, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych
Termin szkolenia 07-08 września 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
20-21 października
Nadużycia, nieprawidłowości, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych
Termin szkolenia 20-21 października 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
03-04 listopada
Nadużycia, nieprawidłowości, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych
Termin szkolenia 03-04 listopada 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
01-02 grudnia
Nadużycia, nieprawidłowości, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych
Termin szkolenia 01-02 grudnia 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto