O szkoleniu

Szkolenie “Możliwości skutecznego pozyskania dotacji dla JST w latach 2014-2020” porusza tematykę związaną z możliwościami finansowania inwestycji ze środków unijnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie Programy Operacyjne, zarówno krajowe, jak i regionalne, informacje o najatrakcyjniejszych naborach, warunkach i możliwościach, a także omówione zostaną aktualne harmonogramy naborów wniosków.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie oraz podstawowe informacje o Nowej perspektywie 2014-2020 w odniesieniu do JST.
 2. Zestawienie wszystkich możliwości finansowania inwestycji z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020
 3. Instytucje Wdrażające/Pośredniczące
 4. Alokacja środków
 5. Szerokie omówienie wszystkich dostępnych programów dostępnych dla JST:
  • Wsparcie w ramach Programów Regionalnych
  • Wsparcie w ramach Programów Krajowych
  • Działania dedykowane dla JST
  • Przewidywane terminy uruchomienia środków
 6. Partnerstwo w projektach
 7. Różnice w rozporządzeniach w odniesieniu do perspektywy 2007-2013

Dzień 2

 1. Jak skutecznie aplikować o środki dla JST
  • kryteria wyboru projektów,
  • ocena formalna,
  • ocena merytoryczna,
  • dokumentacja projektowa,
 2. Pozyskiwanie zaliczek oraz finansowania zewnętrznego
 3. Środki odwoławcze oraz poprawki
 4. Ćwiczenie- od pomysłu do realizacji.
  • Omówienie przykładowych projektów
  • Konstrukcja wniosku
  • Schemat aplikowania
  • Projekt inwestycji
 5. Jak zmaksymalizować dotacje dla JST

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Możliwości skutecznego pozyskania dotacji dla JST w latach 2014-2020