O szkoleniu

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczna jak i praktyczną. Poruszone zostaną między innymi kwestie związane z: najczęściej popełnianymi błędami wykrywanymi podczas kontroli, odwołania od wyniku kontroli, czynności przygotowawcze do kontroli, zachowanie okresu trwałości, szczegółowy przebieg kontroli, zakres kontrolowanych dokumentów oraz wiele innych.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez trenera oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Korzyści

 1. Szczegółowa wiedza na temat rodzajów kontroli i ich funkcji (mówienie kontroli krajowych i zagranicznych)
 2. Wiedza „krok po kroku” jak przygotować się do kontroli.
 3. Zdobycie wiedzy na temat najczęściej wykrywanych uchybień.
 4. Znajomość skutecznych rozwiązań najczęściej wykrywanych uchybień.
 5. Konsekwencje uchybień-szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju.
 6. Szczegółowa wiedza na temat praw beneficjenta podczas kontroli.
 7. Znajomość obowiązków beneficjenta.
 8. Praktyczna wiedza jak postępować z kontrolerem.
 9. Wiedza czego wymagają kontrolujący w praktyce.
 10. Środki odwoławcze i konstrukcja skutecznego odwołania.
 11. Rozwiązywanie sytuacji krytycznych wykrytych podczas kontroli i minimalizacja konsekwencji.
 12. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów.
 13. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji realizujących inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które są jeszcze przed kontrolą projektu lub dopiero ją rozpoczynają. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy, pozwalającej na sprawne przejście przez proces każdego rodzaju kontroli krajowej oraz kontroli z Komisji Europejskiej.

Program szkolenia

 1. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ.
 2. Instytucje uprawnione do kontroli.
 3. Rodzaje kontroli i kontrolowane obszary.
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola
  • Zasady sprawozdawczości i finansowania
  • Wytyczne kwalifikowalności wydatków
  • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 7. Zakres kontroli
  • Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  • Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją
  • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej
  • Zgodność projektu z polityką równych szans
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Dokumentacja finansowa
 8. Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych
 • Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.
 • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.
 • Nieprawidłowości wskazywane w ramach kontroli procedur zawierania umów - „taryfikatory korekt”: pojęcie i zasady stosowania.
 • Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?
 • Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu.
 • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
 • Jak odwołać się od wyników kontroli i kiedy warto to robić.
 • Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli, oraz jak się przed nimi ustrzec.
 • Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.

Informacje dodatkowe

Cena: 690,00zł (cena bez noclegu) /990,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 690,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 990,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE