O szkoleniu

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczna jak i praktyczną. Poruszone zostaną między innymi kwestie związane z: najczęściej popełnianymi błędami wykrywanymi podczas kontroli, odwołania od wyniku kontroli, czynności przygotowawcze do kontroli, zachowanie okresu trwałości, szczegółowy przebieg kontroli, zakres kontrolowanych dokumentów oraz wiele innych.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez trenera oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Korzyści

 1. Szczegółowa wiedza na temat rodzajów kontroli i ich funkcji (mówienie kontroli krajowych i zagranicznych)
 2. Wiedza „krok po kroku” jak przygotować się do kontroli.
 3. Zdobycie wiedzy na temat najczęściej wykrywanych uchybień.
 4. Znajomość skutecznych rozwiązań najczęściej wykrywanych uchybień.
 5. Konsekwencje uchybień-szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju.
 6. Szczegółowa wiedza na temat praw beneficjenta podczas kontroli.
 7. Znajomość obowiązków beneficjenta.
 8. Praktyczna wiedza jak postępować z kontrolerem.
 9. Wiedza czego wymagają kontrolujący w praktyce.
 10. Środki odwoławcze i konstrukcja skutecznego odwołania.
 11. Rozwiązywanie sytuacji krytycznych wykrytych podczas kontroli i minimalizacja konsekwencji.
 12. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów.
 13. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji realizujących inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które są jeszcze przed kontrolą projektu lub dopiero ją rozpoczynają. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy, pozwalającej na sprawne przejście przez proces każdego rodzaju kontroli krajowej oraz kontroli z Komisji Europejskiej.

Program szkolenia

 1. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ.
 2. Instytucje uprawnione do kontroli.
 3. Rodzaje kontroli i kontrolowane obszary.
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola
  • Zasady sprawozdawczości i finansowania
  • Wytyczne kwalifikowalności wydatków
  • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 7. Zakres kontroli
  • Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  • Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją
  • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej
  • Zgodność projektu z polityką równych szans
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Dokumentacja finansowa
 8. Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych
 • Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.
 • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.
 • Nieprawidłowości wskazywane w ramach kontroli procedur zawierania umów - „taryfikatory korekt”: pojęcie i zasady stosowania.
 • Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?
 • Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu.
 • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
 • Jak odwołać się od wyników kontroli i kiedy warto to robić.
 • Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli, oraz jak się przed nimi ustrzec.
 • Case studies – omówienie praktycznych przykładów, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.
 • Informacje dodatkowe

  Cena: 480zł (cena bez noclegu)

  SZKOLENIE ONLINE:

  Cena: 480zł

  Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

  UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

  SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

  Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

  Zapewniamy miedzy innymi:
  - salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
  - dozowniki z płynami dezynfekującymi,
  - maseczki i rękawiczki,
  - regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

  Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

  Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
  Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
  Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
  Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

  UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

  Terminy szkoleń

  15-16 października
  Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
  Termin szkolenia 15-16 października 2020
  Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
  26-27 października
  Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
  Termin szkolenia 26-27 października 2020
  Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
  12-13 listopada
  Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
  Termin szkolenia 12-13 listopada 2020
  Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
  24-25 listopada
  Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
  Termin szkolenia 24-25 listopada 2020
  Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
  10-11 grudnia
  Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
  Termin szkolenia 10-11 grudnia 2020
  Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
  21-22 grudnia
  Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE
  Termin szkolenia 21-22 grudnia 2020
  Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto