O szkoleniu

Szkolenie “Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach” zawiera szerokie omówienie zmian, które zaszły w związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020. Program obejmuje także: podstawy prawne, omówienie nowelizacji przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki niekwalifikowane, nowe założenia dla okresu trwałości oraz omówienie wszystkich zasad związanych z kwalifikowaniem wydatków.

Korzyści

 1. Otrzymują Państwo specjalistyczną wiedzę w formie intensywnych warsztatów praktycznych.
 2. Omówienie zmian w zakresie kwalifikowalności w Nowej Perspektywie 2014-2020
 3. Aktualizacja wiedzy na temat założeń do okresu trwałości w latach 2014-2020
 4. Przeanalizowane zostaną dostępne katalogi wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do konkretnego Programu Operacyjnego oraz poszczególnych Działań
 5. Na szkoleniu otrzymają Państwo praktyczną wiedzę
 6. Dzięki poznaniu zasad kwalifikowalności wydatków będą Państwo mogli lepiej zaplanować inwestycję.
 7. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów.
 8. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, którzy chcą poznać zasady kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, w tym najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Program szkolenia

 1. Dokumenty określające kwalifikowalność wydatków w POIiŚ.
 2. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.
 3. Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 4. Ocena kwalifikowalności projektu w ramach POIiŚ.
 5. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
 6. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
 7. Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe.
 8. Zakaz podwójnego finansowania
 9. Kategorie kosztów kwalifikowanych.
 10. Wkład niepieniężny.
 11. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu.
 12. Wakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 13. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 14. Leasing.
 15. Podatek VAT od towarów i usług.
 16. Inne podatki i opłaty.
 17. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.
 18. Koszty pośrednie:
  • Przygotowanie projektu,
  • Zarządzanie projektem.
 19. Koszty związane z angażowaniem personelu:
  • Stosunek pracy,
  • Stosunek cywilnoprawny,
  • Samozatrudnienie,
  • Inne formy angażowania personelu projektum.
 20. Uproszczone formy dokonywania rozliczeń:
  • Stawki jednostkowe,
  • Metody ryczałtowe.
 21. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych.
 22. Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.
 23. Case studies – omówienie praktycznych zagadnień dotyczących kwalifikowalności, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

04-05 listopada
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach
Termin szkolenia 04-05 listopada 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
18-19 listopada
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach
Termin szkolenia 18-19 listopada 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
03-04 grudnia
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach
Termin szkolenia 03-04 grudnia 2020
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
16-17 grudnia
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach
Termin szkolenia 16-17 grudnia 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto