O szkoleniu

Szkolenie “Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach” zawiera szerokie omówienie zmian, które zaszły w związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020. Program obejmuje także: podstawy prawne, omówienie nowelizacji przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki niekwalifikowane, nowe założenia dla okresu trwałości oraz omówienie wszystkich zasad związanych z kwalifikowaniem wydatków.

Korzyści

 1. Otrzymują Państwo specjalistyczną wiedzę w formie intensywnych warsztatów praktycznych.
 2. Omówienie zmian w zakresie kwalifikowalności w Nowej Perspektywie 2014-2020
 3. Aktualizacja wiedzy na temat założeń do okresu trwałości w latach 2014-2020
 4. Przeanalizowane zostaną dostępne katalogi wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do konkretnego Programu Operacyjnego oraz poszczególnych Działań
 5. Na szkoleniu otrzymają Państwo praktyczną wiedzę
 6. Dzięki poznaniu zasad kwalifikowalności wydatków będą Państwo mogli lepiej zaplanować inwestycję.
 7. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów.
 8. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, którzy chcą poznać zasady kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, w tym najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Program szkolenia

 1. Dokumenty określające kwalifikowalność wydatków w POIiŚ.
 2. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.
 3. Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 4. Ocena kwalifikowalności projektu w ramach POIiŚ.
 5. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
 6. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
 7. Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe.
 8. Zakaz podwójnego finansowania
 9. Kategorie kosztów kwalifikowanych.
 10. Wkład niepieniężny.
 11. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu.
 12. Wakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 13. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 14. Leasing.
 15. Podatek VAT od towarów i usług.
 16. Inne podatki i opłaty.
 17. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.
 18. Koszty pośrednie:
  • Przygotowanie projektu,
  • Zarządzanie projektem.
 19. Koszty związane z angażowaniem personelu:
  • Stosunek pracy,
  • Stosunek cywilnoprawny,
  • Samozatrudnienie,
  • Inne formy angażowania personelu projektum.
 20. Uproszczone formy dokonywania rozliczeń:
  • Stawki jednostkowe,
  • Metody ryczałtowe.
 21. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych.
 22. Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.
 23. Case studies – omówienie praktycznych zagadnień dotyczących kwalifikowalności, w tym przykładów dostarczonych przez uczestników szkolenia.

Informacje dodatkowe

Cena: 690,00zł (cena bez noclegu) /990,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 690,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 990,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach