O szkoleniu

Certyfikowane szkolenie  „Księgowość w projektach unijnych” przeznaczone jest zarówno dla księgowych zajmujących się rozliczaniem projektów unijnych, jak też dla pozostałych pracowników Jednostek Realizujących Projekt oraz innych jednostek i pracowników, mających do czynienia z projektami unijnymi. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.: jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowanych dotacją zgodnie z Nową perspektywą 2021-2027, jak należy rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki, jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową, przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów, jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe oraz wielu innych informacji przydatnych w realizacji i rozliczaniu projektu.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

KORZYŚCI

 1. Aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich.
 2. Omówienie kwestii najnowszych zmian przepisów m.in nowelizacja VAT.
 3. Wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE.
 4. Zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2021-2027.
 5. Szczegółowe poznanie zasad, wedle których należy prowadzić księgowość w projektach współfinansowanych ze środków UE 2021-2027.
 6. Możliwość poznania „najlepszych praktyk” w projektach finansowanych ze środków UE w aspektach księgowych.
 7. Poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze wsparciem UE.
 8. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzie dzięki którym sprawnie będą mogli prowadzić księgowość w projektach UE zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2021-2027.
 9. Przedstawione zostaną złożenia odnośnie dokumentacji księgowej wedle nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2021-2027.
 10. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i zagadnień. Możliwość indywidualnych konsultacji.
 11. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Program szkolenia

Dzień I:

1. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektu w prawie unijnym i polskim - cel i podstawa, rodzaje (pełna/uproszczona), sposoby, metody prowadzenia, dokumenty.
2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2021-2027
3. Wykaz faktur lub równoważnych dokumentów księgowych.
4. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE:
a. polityka rachunkowości,
b. dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania),
c. plan kont.
5. Ustawa o rachunkowości na tle prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
6. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu
7. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego
8. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
a) Wymagania wynikające z przepisów prawa
b) Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady

Dzień II:
1. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
a. Wymagania wynikające z przepisów prawa
b. Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady
2. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:
a. kontrole projektów na miejscu,
b. kontrole na zakończenie realizacji projektu,
c. kontrole w okresie trwałości projektu.
d. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.
3. Kwalifikowalność VAT
4. Sprawozdanie finansowe:
a) roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
b) rozliczenie i podział wyniku finansowego
c) bilans
d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego
5. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość
4. Archiwizacja dokumentów - najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady
o terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
o sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)
6. Badania sprawozdania finansowego dotyczące ewentualnych oszustw.
7. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)
8. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00 / z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

13-14 czerwca
Księgowość w projektach unijnych
Termin szkolenia 13-14 czerwca 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
04-05 lipca
Księgowość w projektach unijnych
Termin szkolenia 04-05 lipca 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
15-16 sierpnia
Księgowość w projektach unijnych
Termin szkolenia 15-16 sierpnia 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
26-27 września
Księgowość w projektach unijnych
Termin szkolenia 26-27 września 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto