O szkoleniu

Certyfikowane szkolenie „Księgowość w projektach unijnych” przeznaczone jest zarówno dla księgowych zajmujących się rozliczaniem projektów unijnych, jak też dla pozostałych pracowników Jednostek Realizujących Projekt oraz innych jednostek i pracowników, mających do czynienia z projektami unijnymi. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.: jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowanych dotacją zgodnie z Nową perspektywą 2021-2027, jak należy rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki, jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową, przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów, jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe oraz wielu innych informacji przydatnych w realizacji i rozliczaniu projektu.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Korzyści

 1. Aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich.
 2. Omówienie kwestii najnowszych zmian przepisów m.in nowelizacja VAT.
 3. Wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE.
 4. Zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2021-2027.
 5. Szczegółowe poznanie zasad, wedle których należy prowadzić księgowość w projektach współfinansowanych ze środków UE 2021-2027.
 6. Możliwość poznania „najlepszych praktyk” w projektach finansowanych ze środków UE w aspektach księgowych.
 7. Poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze wsparciem UE.
 8. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzie dzięki którym sprawnie będą mogli prowadzić księgowość w projektach UE zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2021-2027.
 9. Przedstawione zostaną złożenia odnośnie dokumentacji księgowej wedle nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2021-2027.
 10. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i zagadnień. Możliwość indywidualnych konsultacji.
 11. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim
 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2021-2027
 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:
  • polityka rachunkowości (dobre praktyki),
  • zakładowy plan kont
  • system informatyczny
 4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem
 5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów
 6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego
 7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego
  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
  • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
  • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
  • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
  • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu
 9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

Dzień 2

 1. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
  • Wymagania wynikające z przepisów prawa
  • Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady
 2. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
 3. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość
 4. Archiwizacja dokumentów - najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady
  • terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
  • sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)
 5. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)
 6. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Informacje dodatkowe

Cena: 780zł (cena bez noclegu) /780zł (cena z noclegiem)

Cena: 780 zł

Szkolenie odbywa się w godz. 9.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Księgowość w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne