O szkoleniu

Certyfikowane szkolenie „Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych” przeznaczone jest zarówno dla księgowych zajmujących się rozliczaniem projektów unijnych, jak też dla pozostałych pracowników Jednostek Realizujących Projekt oraz innych jednostek i pracowników, mających do czynienia z projektami unijnymi. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy.

Szkolenie jest prowadzone przez bardzo doświadczoną trenerkę, autorytet w skali kraju oraz autorkę wielu artykułów związanych z tematyką księgowości w projektach UE.

Na trakcie dwóch dni szkoleniowych, omówiony zostanie szeroki zakres zagadnień związanych z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych. Ponadto, uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowanych dotacją zgodnie z Nową perspektywą 2014-2020,
 • jak należy rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
 • jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową,
 • jak przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów,
 • jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe

oraz wielu innych informacji związanych z księgowością i kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Korzyści

 1. Omówienie zasad kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych.
 2. Aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich.
 3. Wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE.
 4. Zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2014-2020.
 5. Szczegółowe poznanie zasad, wedle których należy prowadzić księgowość w projektach współfinansowanych ze środków UE 2014-2020.
 6. Możliwość poznania „najlepszych praktyk” w projektach finansowanych ze środków UE w aspektach księgowych.
 7. Poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze wsparciem UE.
 8. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzie dzięki którym sprawnie będą mogli prowadzić księgowość w projektach UE zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2014-2020
 9. Przedstawione zostaną złożenia odnośnie dokumentacji księgowej wedle nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2014-2020.
 10. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i zagadnień. Możliwość indywidualnych konsultacji.
 11. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Program szkolenia

 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim
 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020
 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:
  • polityka rachunkowości (dobre praktyki),
  • zakładowy plan kont
  • system informatyczny
 4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem
 5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów
 6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego
 7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego
  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
  • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
  • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
  • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
  • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 8. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość
 9. Podstawy prawne stosowania podatku VAT, przedmiot opodatkowania, obowiązek zapłaty podatku przez partnera społecznego.
 10. Regulacje dotyczące sankcji związanych z nieodprowadzaniem podatku VAT.
 11. Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego VAT.
 12. Status czynnego podatnika VAT.
 13. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT – katalog przypadków.
 14. Koszty pośrednie tj. administracyjne a odliczenie podatku naliczonego.
 15. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów.
 16. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przed rejestracją czynnego podatnika VAT UE.
 17. Zakup towarów w krajach spoza Unii Europejskiej.
 18. Rozliczenie VAT należnego w deklaracji importowej.
 19. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych.
 20. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN – broszura MF.
 21. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
 22. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, itp.)
 23. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

08-08 lipca
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 08-08 lipca 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
21-21 lipca
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 21-21 lipca 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
03-03 sierpnia
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 03-03 sierpnia 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
19-19 sierpnia
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 19-19 sierpnia 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
07-08 września
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 07-08 września 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
24-25 września
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 24-25 września 2020
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
12-13 października
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 12-13 października 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
29-30 października
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 29-30 października 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice