O szkoleniu

 

Certyfikowane szkolenie „Księgowość w projektach unijnych” przeznaczone jest zarówno dla księgowych zajmujących się rozliczaniem projektów unijnych, jak też dla pozostałych pracowników Jednostek Realizujących Projekt oraz innych jednostek i pracowników, mających do czynienia z projektami unijnymi. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy.

Szkolenie jest prowadzone przez bardzo doświadczoną trenerkę, autorytet w skali kraju oraz autorkę wielu publikacji naukowych związanych z tematyką księgowości w projektach UE.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowanych dotacją
 • jak należy rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki
 • jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową
 • przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów
 • jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe
 • oraz wielu innych informacji przydatnych w realizacji i rozliczaniu projektu.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Korzyści

 1. Omówienie zasad kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych.
 2. Aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich.
 3. Wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE.
 4. Zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2021-2027.
 5. Szczegółowe poznanie zasad, wedle których należy prowadzić księgowość w projektach współfinansowanych ze środków UE 2021-2027.
 6. Możliwość poznania „najlepszych praktyk” w projektach finansowanych ze środków UE w aspektach księgowych.
 7. Poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze wsparciem UE.
 8. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzie dzięki którym sprawnie będą mogli prowadzić księgowość w projektach UE zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2021-2027
 9. Przedstawione zostaną złożenia odnośnie dokumentacji księgowej wedle nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2014-2020.
 10. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i zagadnień. Możliwość indywidualnych konsultacji.
 11. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim
 2. Zmiany w Nowej Perspektywie
 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:
  • polityka rachunkowości (dobre praktyki),
  • zakładowy plan kont
  • system informatyczny
 4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem
 5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów
 6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego
 7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego
  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
  • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
  • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
  • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
  • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu
 9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

Dzień 2

 1. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
  • Wymagania wynikające z przepisów prawa
  • Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady
 2. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
 3. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość
 4. Archiwizacja dokumentów - najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady
  • terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
  • sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)
 5. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)
 6. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Informacje dodatkowe

Cena: 790zł (cena bez noclegu) /790zł (cena z noclegiem)

Cena szkolenia online: 790 zł netto

Szkolenie odbywa się w godz. 9.00-15.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Księgowość w projektach unijnych