O szkoleniu

Certyfikowane szkolenie „Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych” przeznaczone jest zarówno dla księgowych zajmujących się rozliczaniem projektów unijnych, jak też dla pozostałych pracowników Jednostek Realizujących Projekt oraz innych jednostek i pracowników, mających do czynienia z projektami unijnymi. Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy.

Szkolenie jest prowadzone przez bardzo doświadczoną trenerkę, autorytet w skali kraju oraz autorkę wielu artykułów związanych z tematyką księgowości w projektach UE.

Na trakcie dwóch dni szkoleniowych, omówiony zostanie szeroki zakres zagadnień związanych z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych. Ponadto, uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.:

 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowanych dotacją zgodnie z Nową perspektywą 2014-2020,
 • jak należy rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
 • jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową,
 • jak przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów,
 • jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe

oraz wielu innych informacji związanych z księgowością i kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych.

Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Korzyści

 1. Omówienie zasad kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych.
 2. Aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich.
 3. Wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE.
 4. Zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2014-2020.
 5. Szczegółowe poznanie zasad, wedle których należy prowadzić księgowość w projektach współfinansowanych ze środków UE 2014-2020.
 6. Możliwość poznania „najlepszych praktyk” w projektach finansowanych ze środków UE w aspektach księgowych.
 7. Poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze wsparciem UE.
 8. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzie dzięki którym sprawnie będą mogli prowadzić księgowość w projektach UE zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2014-2020
 9. Przedstawione zostaną złożenia odnośnie dokumentacji księgowej wedle nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2014-2020.
 10. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i zagadnień. Możliwość indywidualnych konsultacji.
 11. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Program szkolenia

 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim
 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020
 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:
  • polityka rachunkowości (dobre praktyki),
  • zakładowy plan kont
  • system informatyczny
 4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem
 5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów
 6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego
 7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego
  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
  • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
  • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
  • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
  • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 8. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość
 9. Podstawy prawne stosowania podatku VAT, przedmiot opodatkowania, obowiązek zapłaty podatku przez partnera społecznego.
 10. Regulacje dotyczące sankcji związanych z nieodprowadzaniem podatku VAT.
 11. Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego VAT.
 12. Status czynnego podatnika VAT.
 13. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT – katalog przypadków.
 14. Koszty pośrednie tj. administracyjne a odliczenie podatku naliczonego.
 15. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów.
 16. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przed rejestracją czynnego podatnika VAT UE.
 17. Zakup towarów w krajach spoza Unii Europejskiej.
 18. Rozliczenie VAT należnego w deklaracji importowej.
 19. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych.
 20. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN – broszura MF.
 21. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
 22. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, itp.)
 23. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

12-13 października
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 12-13 października 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
29-30 października
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 29-30 października 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
09-10 listopada
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 09-10 listopada 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
26-27 listopada
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 26-27 listopada 2020
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
07-08 grudnia
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 07-08 grudnia 2020
Lokalizacja Warszawa – Hotel Czerniewski
17-18 grudnia
Księgowość i podatek VAT w projektach unijnych
Termin szkolenia 17-18 grudnia 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto