O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe warsztaty pn.: “Komunikacja interpersonalna z pacjentami ze szczególnymi potrzebami”.

 

Proponowane warsztaty to kompleksowe szkolenie poruszające szeroki temat, jakim jest sprawna komunikacja z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie trwa dwa dni, ma charakter zamknięty (tzn. przeznaczony wyłącznie dla pracowników jednej instytucji), co pozwala na dopasowanie jego programu do potrzeb konkretnej placówki medycznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego mającego kontakt z pacjentami, tj. lekarzy, pielęgniarek, osób odpowiedzialnych za rejestrację pacjentów, oraz pracowników administracji.

Program szkolenia

Dzień I: 

 • Komunikacja jako podstawa ustalania stosunków wzajemnych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
 • Ogólne zagadnienia dotyczące komunikacji międzyludzkiej
 • Specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Techniki wzmacniające kontakt z pacjentem z rożnych grup szczególnych potrzeb
 • Rodzaje i funkcja pytań
 • Poziomy słuchania, słuchanie aktywne
 • Komunikaty werbalne i niewerbalne
 • Bariery komunikacyjne, specyfika kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami
 • Efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi o różnych rodzajach dysfunkcji
 • Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami
 • Przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Tworzenie sprzyjającej atmosfery komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Dzień II:

 • Komunikacja osób z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach      komunikacyjnych
 • Dodatkowe, alternatywne kanały i metody komunikacji
 • Praca z osobami z niepełnosprawnościami, stanowiska przystosowane
 • Analiza stanu i podejmowanie działań poprawiających jakość komunikacji, szczególnie przestrzennej z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca, czyli jak rozpocząć rozmowę z pacjentem niemówiącym
 • Poziomy umiejętności komunikacyjnych
 • Partner komunikacyjny (pacjent) – definicja, rola kadry medycznej w wprowadzaniu komunikacji
 • Rozwiązania wizualne AAC w placówce medycznej
 • Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej – technologia niska i wysoka, omówienie narzędzi
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Zastosowanie:
  - z pętli indukcyjnej
  - z systemów FM, IR, Bluetooth
  - z czytników tekstu
  - z innych rozwiązań
 • Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami
  niepełnosprawności
 • Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i ich rozwiązywanie
 • Trendy rozwojowe w zakresie komunikacji

Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb konkretnej placówki medycznej. 

 

Informacje dodatkowe

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Organizujemy je w zewnętrznej sali szkoleniowej (lokalizacja do uzgodnienia), z wyżywieniem obejmującym obiad i przerwy kawowe. Na życzenie, możemy zorganizować szkolenie w udostępnionej przez Państwa sali konferencyjnej.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

1 Szkolenie online

Koszt szkolenia:

Grupa do 10 osób: 8 900,00 zł

Każda dodatkowa osoba: 100,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat poświadczający odbycie szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

2. Szkolenie stacjonarne w siedzibie Zamawiającego

Grupa do 10 osób: 9 900,00 zł

Każda dodatkowa osoba: 100,00 zł

3. Szkolenie stacjonarne wyjazdowe 

Grupa do 10 osób: 10 900,00 zł

Każda dodatkowa osoba: 480,00 zł

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu dla uczestników wraz z kolacją i śniadaniem. Koszt to 350 zł/osoba. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

26-27 maja
Komunikacja interpersonalna z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
Termin szkolenia 26-27 maja 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
07-08 czerwca
Komunikacja interpersonalna z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
Termin szkolenia 07-08 czerwca 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Centrum
06-07 lipca
Komunikacja interpersonalna z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
Termin szkolenia 06-07 lipca 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
29-30 sierpnia
Komunikacja interpersonalna z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
Termin szkolenia 29-30 sierpnia 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto
12-13 września
Komunikacja interpersonalna z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
Termin szkolenia 12-13 września 2022
Lokalizacja Warszawa – Hotel Ibis Grzybowska