O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia “Jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wytycznymi 2014-2020. Szczególne uwzględnienie zmian.” poznają szczegółowe informacje z zakresu m.in.: planowania i zgodnej z planem realizacji działań promocyjnych, obowiązków beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie, dopasowywania promocji projektu w zależności od odbiorcy jego efektów, wykorzystania mediów społecznościowych do działań informacyjno-promocyjnych, konstruowania budżetu na działania informacyjno-promocyjne, a także wielu innych czynników, w tym przydatną wiedzę z dziedziny marketingu.

Korzyści:

 1. Aktualizacja wiedzy uczestników szkolenia.
 2. Zdobycie wiedzy na temat zmian w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020 w stosunku do lat 2007-2013.
 3. Poznanie uproszczeń wynikających z Nowej Perspektywy.
 4. Poznanie obowiązków beneficjenta dotyczących informacji i promocji projektu.
 5. Wzbogacenie wiedzy o zagadnienia z zakresu marketingu.
 6. Pozyskanie informacji o ciekawych przykładach i metodach promocji projektu. Będą to przykłady praktyczne, wykorzystywane w przeszłości.
 7. Umiejętność wykorzystania internetu do promocji projektu i instytucji.
 8. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i pomysłów.
 9. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którzy realizują lub będą realizowali projekty i chcieliby pozyskać wiedzę na temat metod i sposobów prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w projekcie.

Szkolenie to nadaje się również dla osób, które miały już doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, a chciałyby rozszerzyć posiadaną wiedzę o praktyczne przykłady z zakresu promocji projektu, a także poznać różnice w wytycznych pomiędzy Perspektywą Finansową 2014-2020 a 2007-2013.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Nowe założenia do działań informacyjno-promocyjnych w Perspektywie 2014-2020.
 2. Skuteczne planowanie działań promocyjnych i informacyjnych.
 3. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych wynikające z umowy o dofinansowanie.
 4. Prawidłowe oznaczanie dokumentacji oraz zakupionych środków trwałych.
 5. Zagadnienia z dziedziny marketingu niezbędne do prawidłowej realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
 6. Określenie odbiorcy projektu.
 7. Dobieranie działań informacyjno-promocyjnych do poszczególnych rodzajów odbiorców.

Dzień 2

 1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o roli projektu w dziedzinie ochrony środowiska.
 2. Jak zachęcić użytkowników do korzystania z infrastruktury.
 3. Media społecznościowe w promocji projektu.
 4. Konstrukcja budżetu na działania informacyjno-promocyjne.
 5. Bezkosztowe oraz niskokosztowe działania informacyjno-promocyjne.
 6. Dokumentowanie działalności informacyjno-promocyjnej.
 7. Dyskusja z uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wytycznymi 2014-2020. Szczególne uwzględnienie zmian.