O szkoleniu

W związku z reformą RODO, która obligatoryjnie dotyczy wszystkich instytucji, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu „Inspektor Ochrony Danych w instytucjach publicznych”. Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych w instytucjach publicznych, w tym także dla osób, które pełnią aktualnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych lub Administratora Systemów Informatycznych. a także wszystkich innych osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w instytucjach.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najnowsze informacje dotyczące reformy RODO oraz wprowadzenia IOD. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zastosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce, jak stworzyć dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadzić i udokumentować analizę i ocenę zagrożeń i ryzyk bezpieczeństwa danych, jak rejestrować i aktualizować zbiory danych w GIODO, a także wielu innych informacji przydatnych w instytucjach publicznych w związku z działaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Czym jest RODO?
  • Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE.
  • RODO – Kluczowe zmiany.
  • Terytorialny zakres stosowania RODO.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Dane osobowe.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych.
  • Administrator danych i współadministratorzy.
  • Odbiorca danych.
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.
 4. Realizacja obowiązku informacyjnego.
 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 6. Obowiązki Administratora Danych.
  • Stosowanie mechanizmów ochrony danych.
  • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego.
  • Zawiadamianie osób objętych naruszeniami o wystąpieniu naruszenia ochrony danych.
  • Zabezpieczenie danych osobowych.
  • Ocena skutków dla ochrony danych.
 7. Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych.
 8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
  • Administracyjne kary pieniężne.
  • Odpowiedzialność cywilna.
  • Odpowiedzialność karna.

Dzień 2

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w obecnych przepisach.
  • ABI wewnętrzny i zewnętrzny – zalety i wady.
  • Wymagania ustawowe wobec Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  • Status Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  • Jak formalnie powołać administratora bezpieczeństwa informacji?
  • Zgłoszenie powołania ABI do rejestru GIODO.
  • Powołanie zastępców ABI.
  • Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD) w świetle Rozporządzenia Unijnego.
  • Status inspektora ochrony danych.
  • Kto może zostać DPO/IOD?
  • Kiedy należy wyznaczyć inspektora ochrony danych?
  • DPO/IOD w grupie kapitałowej.
  • Zadania inspektora.
  • Odpowiedzialność inspektora ochrony danych.
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych.
  • Bezpieczeństwo danych osobowych a bezpieczeństwo informacji.
  • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych.
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
  • Bezpieczeństwo osobowe.
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
  • Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa.
 4. Szacowanie ryzyka.
  • Jak szacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Identyfikacja ryzyka.
  • Analiza ryzyka.
  • Ocena ryzyka.
  • Postępowanie z ryzykiem szczątkowym.
 5. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Inspektor Ochrony Danych w instytucjach publicznych