O szkoleniu

Szkolenie “Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa krajowego i UE” obejmuje swym zakresem omówienie:
– Prawa krajowego (ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku wraz ze zmianami obowiązującymi od 2018 r. w szczególności dokumentami stosowanymi w trakcie transportu odpadów, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
– Prawa Unii Europejskiej (dyrektywy o odpadach, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów, unijnego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenia w sprawie właściwości niebezpiecznych odpadów).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób: sporządzających dokumentacje techniczne, wykonujących zadania organów administracji publicznej oraz stosujących prawo w praktyce.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawowe zagadnienie dotyczące prawa Unii Europejskiej, w tym omówienie dyrektywy odpadach, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz decyzji..
 2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami.
 3. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych.
 4. Nowy katalog odpadów – różnice pomiędzy prawem krajowym a prawem UE.
 5. Omówienie luk prawnych w braku transpozycji prawa UE m.in. zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.
 6. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie w kontekście rozporządzeń UE, metal ciężki, metal przejściowy itd.

Dzień 2

 1. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony decyzji.
 2. Mechanizm przekazywania odpadów osobom fizycznym w zestawieniu z mechanizmem przygotowania odpadów do ponownego użycia.
 3. Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, w tym omówienie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji wynikające z ustawy o odpadach.
 4. Transport odpadów – nowe rozporządzenie Ministra Środowiska..
 5. Zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… z uwzględnieniem przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Nowe zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 7. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa krajowego i UE