O szkoleniu

Już od 18 października 2018 roku jesteście Państwo zobowiązani do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Nieco później, bo od 26 listopada 2018 roku, jednostki sektora finansów publicznych powinny być gotowe do przyjmowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. Są to jedne z największych zmian z zakresu zamówień publicznych z ostatnich lat.

W trosce o sprawne dostosowanie instytucji publicznych do zmienionych przepisów, a także w odpowiedzi na liczne zapytania naszych klientów, przygotowaliśmy szkolenie poświęcone tym zmianom – Faktury elektroniczne i elektronizacja zamówień publicznych w JST i JSFP. Szkolenie to kompleksowo omawia wszystkie najnowsze zagadnienia związane z e-gospodarką w administracji publicznej.

Korzyści

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie jego uczestników na powyższe zmiany, a także przekazanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w obrębie zamówień publicznych po 18 października 2018 roku.

W wyniku szkolenia dowiesz się:

 • Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?
 • Czym jest i jak korzystać z platformy e-Zamówienia?
 • Jak przygotować i złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz inne dokumenty?
 • Czym jest elektroniczna faktura ustrukturyzowana?
 • Czym jest i jak działa Platforma e-fakturowania?
 • Jakie rozwiązania warto wypracować w instytucji, aby uprościć elektronizację zamówień publicznych?
 • Jakie dodatkowe obowiązki pojawią się, a jakie znikną w związku z elektronizacją zamówień publicznych?
 • Jakie są najczęstsze błędy i problemy przy zawieraniu umów w oparciu o pzp i jak ich uniknąć?
 • Kiedy można zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu?

Adresaci szkolenia

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Księgowi
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana - Czym jest?
 2. Platforma e-fakturowania - możliwości odbioru faktur elektronicznych.
 3. Platforma e-Zamówienia.
 4. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia.
 5. Elektroniczny JEDZ.
 6. Zasady składania JEDZ elektronicznie.
 7. Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie.
 8. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
 9. Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji.
 10. Biuletyn Zamówień Publicznych.
 11. Plan finansowy a plan zamówień publicznych.

Dzień 2

 1. Szacowanie wartości zamówienia.
 2. Zamówienie nieprzewidziane.
 3. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.
 4. Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne.
 5. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.
 6. Kryteria oceny ofert:
  • Bilans kryteriów.
  • Niebezpieczeństwa.
 7. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne.
 8. Umowy w zamówieniach publicznych:
  • Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe.
  • Kary umowne w umowach.
  • Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe.
  • Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy.
 9. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • Osoby odpowiedzialne.
  • Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Jak wdrożyć platformy e-fakturowania i e-zamowienia?
 11. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych i faktury elektroniczne w JST i JSFP