O szkoleniu

Już od 18 października 2018 roku jesteście Państwo zobowiązani do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Nieco później, bo od 26 listopada 2018 roku, jednostki sektora finansów publicznych powinny być gotowe do przyjmowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. Są to jedne z największych zmian z zakresu zamówień publicznych z ostatnich lat.

W trosce o sprawne dostosowanie instytucji publicznych do zmienionych przepisów, a także w odpowiedzi na liczne zapytania naszych klientów, przygotowaliśmy szkolenie poświęcone tym zmianom – Faktury elektroniczne i elektronizacja zamówień publicznych w JST i JSFP. Szkolenie to kompleksowo omawia wszystkie najnowsze zagadnienia związane z e-gospodarką w administracji publicznej.

Korzyści

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie jego uczestników na powyższe zmiany, a także przekazanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w obrębie zamówień publicznych po 18 października 2018 roku.

W wyniku szkolenia dowiesz się:

 • Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?
 • Czym jest i jak korzystać z platformy e-Zamówienia?
 • Jak przygotować i złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz inne dokumenty?
 • Czym jest elektroniczna faktura ustrukturyzowana?
 • Czym jest i jak działa Platforma e-fakturowania?
 • Jakie rozwiązania warto wypracować w instytucji, aby uprościć elektronizację zamówień publicznych?
 • Jakie dodatkowe obowiązki pojawią się, a jakie znikną w związku z elektronizacją zamówień publicznych?
 • Jakie są najczęstsze błędy i problemy przy zawieraniu umów w oparciu o pzp i jak ich uniknąć?
 • Kiedy można zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu?

Adresaci szkolenia

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Księgowi
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana - Czym jest?
 2. Platforma e-fakturowania - możliwości odbioru faktur elektronicznych.
 3. Platforma e-Zamówienia.
 4. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia.
 5. Elektroniczny JEDZ.
 6. Zasady składania JEDZ elektronicznie.
 7. Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie.
 8. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
 9. Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji.
 10. Biuletyn Zamówień Publicznych.
 11. Plan finansowy a plan zamówień publicznych.

Dzień 2

 1. Szacowanie wartości zamówienia.
 2. Zamówienie nieprzewidziane.
 3. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.
 4. Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne.
 5. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.
 6. Kryteria oceny ofert:
  • Bilans kryteriów.
  • Niebezpieczeństwa.
 7. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne.
 8. Umowy w zamówieniach publicznych:
  • Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe.
  • Kary umowne w umowach.
  • Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe.
  • Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy.
 9. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • Osoby odpowiedzialne.
  • Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Jak wdrożyć platformy e-fakturowania i e-zamowienia?
 11. Pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych i faktury elektroniczne w JST i JSFP