O szkoleniu

Szkolenie “Centralizacja VAT w JST” ma na celu zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami dotyczącymi podatku VAT w sektorze publicznym.

Adresaci szkolenia

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników sektora publicznego, którzy z racji na wykonywane obowiązki stykają się z zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT w swojej instytucji

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawowe pojęcia w podatku VAT.
 2. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Działalność publiczna - niepodlegająca VAT.
  • Działalność gospodarcza - objęta stawką VAT lub zwolnieniem z VAT
  • Działalność publiczna łączona z działalnością gospodarczą - skutki dla VAT.
  • Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi - wyrok TSUE, uchwały NSA oraz specustawa o centralizacji.
 3. Obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT.
  • Wdrażanie centralizacji VAT w JST.
  • Wsteczna centralizacja VAT.
  • Korekty VAT naliczonego po centralizacji.
  • Zmiana kwalifikowalności VAT.
  • Deklaracje VAT-7.
 4. Procedura scalania.
 5. Prewspółczynnik/preproporcja.

Dzień 2

 1. Specustawa o centralizacji.
 2. Nowe metody odliczeń VAT.
 3. Odwrotne obciążenie VAT.
 4. Wpływ centralizacji VAT na zamówienia publiczne.
 5. Najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.
 6. Dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Centralizacja VAT w JST