Regulamin udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Kształcenia Sektora Publicznego CKSP Sp. z o.o.

  1. Zgłoszenia na szkolenia dokonywane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://www.szkoleniapois.pl, drogą mailową lub telefonicznie.
  2. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową w ciągu 24h od jego przyjęcia.
  3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, wpłacona kwota jest zwracana w całości.
  5. Uczestnik może odstąpić od udziału w szkoleniu na minimum 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator zwraca wtedy pełną wpłaconą kwotę za uczestnictwo.
  6. W przypadku, kiedy Uczestnik odstąpi od uczestnictwa w szkoleniu w czasie krótszym niż 7 dni roboczych, zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów.
  7. Jeżeli Uczestnik nie odwoła zgłoszenia oraz nie weźmie udziału w szkoleniu, jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnych warunków dla danego uczestnika, co potwierdzone zostanie drogą mailową lub telefoniczną.
  9. Przesłanie formularza zgłoszenia online lub karty zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Centrum Kształcenia Sektora Publicznego, CKSP sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204..