Warsztatowa forma szkolenia umożliwiła uczestnikom aktywny udział w przebiegu spotkania, a także okazała się niezwykle pomocna w aspekcie rozwiązywania bieżących problemów. Prowadzący po zapoznaniu się ze zgłoszonymi trudnościami, mającymi miejsce podczas realizacji projektu naprowadził uczestników do rozwiązania problemu w sposób najbardziej optymalny i zrozumiały.