Spotkanie okazało się niezwykle pomocne dla uczestników szkolenia, ponieważ pozwoliło na zrozumienie kluczowych kwestii związanych z realizacją projektów unijnych. Konsultacje eksperckie wpłynęły na zwiększenie kompetencji uczestników.