Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo wysoko, okazało się niezwykle pomocne, przyczyniło się do zrozumienia kluczowych kwestii związanych z realizacją projektów unijnych, obsługą programu SL2014, a także umożliwiło uczestnikom samodzielne rozwiązanie bieżących problemów.