Uczestnicy szkolenia zdobyli kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie księgowości w projektach unijnych. Szkolenie odbyło się w miłej atmosferze, a trener wykazał się komunikatywnością i otwartością, a odpowiedzi na pytania uczestników były niezwykle wyczerpujące i pomocne w dalszej pracy zawodowej uczestników szkolenia.