O nas

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego jest firmą szkoleniową działającą od 2015 roku. Nasze usługi szkoleniowe początkowo obejmowały wyłącznie tematykę dofinansowań unijnych dla sektora publicznego, aby rozszerzyć się m.in. o zamówienia publiczne, zagadnienia z zakresu prawa i administracji i wiele innych, jednak wciąż adresowanych głównie do przedstawicieli instytucji i firm z sektora publicznego.

Kształcimy osoby związane z realizacją projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu LIFE, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych. Szkolimy instytucje pośredniczące i zarządzające Programami Operacyjnymi, m.in. z zakresu Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, kwalifikowalności wydatków, realizacji i rozliczania projektów. Ponadto, nasze szkolenia obejmują m.in. zagadnienia związane z RODO, gospodarką odpadami, prawem wodnym, IT w sektorze publicznym.

Z każdego z oferowanych przez nas temató jesteśmy w stanie zorganizować Państwu szkolenie zamknięte.

Co nas wyróżnia?

Na rynku działa wiele firm szkoleniowych, które oferują szkolenia zbliżone do naszych. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania „Co nas wyróżnia”„Dlaczego warto wybrać właśnie szkolenia Centrum Kształcenia Sektora Publicznego?”

  • Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm szkoleniowych w Polsce
  • Organizujemy szkolenia w niewielkich, maksymalnie kilkunastoosobowych grupach, co pozwala na dopasowanie szkolenia do oczekiwań jego uczestników, a także na prowadzenie dyskusji i wymianę doświadczeń, zarówno z prowadzącymi, jak też między uczestnikami.
  • Nie korzystamy z dużych centrów konferencyjnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zorganizować i przeprowadzić szkolenie w komfortowych warunkach, zapewniając jego uczestnikom spokój i maksymalną koncentrację.
  • Zapewniamy noclegi i wyżywienie w tym samym hotelu, w którym organizowane jest szkolenie.
  • Współpracujemy tylko z najlepszymi trenerami, których praca jest oceniana przez uczestników po każdym szkoleniu.
  • Przeszkoliliśmy kilkaset osób z ponad stu instytucji. Większość z nich uczestniczyła w naszych szkoleniach kilkukrotnie, co jest dla nas najlepszą rekomendacją ich wysokiej jakości.
  • Zapewniamy indywidualne podejście do każdego uczestnika, zwłaszcza w kwestii usług dodatkowych w hotelach – specjalne wymagania dotyczące posiłków, dodatkowe noclegi – zapewniamy to wszystko na preferencyjnych warunkach, wynikających z długoletniej współpracy z hotelami.
  • Profilujemy grupy i programy szkoleń – w zależności od instytucji i branży, z których pochodzą uczestnicy szkolenia, dopasowujemy jego program tak, aby jak najbardziej spełniał ich wymagania.

Kompetencje

Jesteśmy wpisani do Rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00227/2018, a także do Bazy usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci.