Szanowni Państwo,

W trakcie organizowanych przez nas szkoleń, duże zainteresowanie wzbudza temat Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) – jego możliwości technicznych oraz tego, jak z niego korzystać. Poniżej prezentuję najczęstsze pytania, jakie pojawiają się w temacie GWD. Odpowiadając, odniosłem się do generatora udostępnianego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, chociaż w większości przypadków, odpowiedzi są takie same dla większości generatorów, nie tylko tych dotyczących POIiŚ.

Pytanie: Czy pracując nad jednym wnioskiem, z Generatora wniosków o dofinansowanie może korzystać kilka osób jednocześnie?

Odpowiedź: Niestety nie. Ograniczenia techniczne GWD uniemożliwiają jednoczesną pracę kilku osób. Próby podjęcia takiego działania mogą prowadzić do tego, że efekty pracy niektórych osób przygotowujących wniosek nie zostaną w nim zapisane lub osoby przygotowujące projekt będą wylogowywane z systemu przy każdej próbie zapisania zmian.

Pytanie: Czy można wypełniać wniosek o dofinansowanie na innym komputerze, niż na tym, na którym zostało założone konto?

Odpowiedź: Tak. Z GWD można bezproblemowo korzystać na większości systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.  Po przejściu na stronę GWD należy podać login i hasło użyte przy rejestracji, aby kontynuować prace rozpoczęte na innym komputerze. Warunkiem koniecznym jest akceptowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową, jednak obecnie jest to rozwiązanie domyślnie włączone w znacznej większości urządzeń.

Pytanie: Nie mogę zalogować się do GWD mimo podawania poprawnej nazwy użytkownika i hasła. Co może być przyczyną?

Odpowiedź: Najbardziej prawdopodobną przyczyną powyższego problemu są ustawienia przeglądarki, która nie akceptuje plików cookies. Charakterystycznym objawem dla powyższego problemu jest to, że po próbie zalogowania się do GWD użytkownik jest ponownie przeniesiony do strony logowania, na której znajdują się pola do wpisania loginu i hasła. Wygląda to tak, jakby zamiast próby logowania, wyczyszczono wpisane przed chwilą informacje. Brak jest komunikatu o błędnym haśle, problemach technicznych, itp.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej. W niektórych sytuacjach może to wymagać uprawnień administracyjnych, co może wiązać się z oddaniem komputera do firmowego informatyka.

Pytanie: Wypełniłem wniosek na dostępnym na stronie NFOŚiGW/POIiŚ wzorze wniosku o dofinansowanie. Czy mogę w jakiś sposób automatycznie zaimportować umieszczone w nim dane?

Odpowiedź: Instytucje wdrażające POIiŚ udostępniają często edytowalne wersje wniosków o dofinansowanie. Niestety, nie ma możliwości, aby automatycznie przenieść wszystkie informacje wprowadzone we wzorze wniosku o dofinansowanie. Oczywiście, powyższe informacje mogą zostać skopiowane ze wzoru i wklejone do GWD, jednak jest to czynność pracochłonna, dlatego warto robić ją na bieżąco.

Pytanie: Mój wniosek otrzymał status „odesłany do uzupełnienia”. W jaki sposób mogę poprawić wniosek?

Odpowiedź: Wniosek ze statusem „odesłany do uzupełnienia”, widoczny jest w GWD po zalogowaniu się i wybraniu opcji „Wszystkie” (dostępnej w lewym górnym roku). Po zlokalizowaniu wniosku z powyższym statusem, należy wybrać opcję „Utwórz aktualizację”. Nie wolno nanosić uzupełnień poprzez edycję innych wniosków dostępnych w systemie, ani przez tworzenie nowego wniosku, co może spowodować odrzucenie projektu.

Powyższe pytania to tylko część zagadnień dotyczących GWD, która jest omawiana podczas naszych szkoleń. Kwestie przygotowywania wniosku oraz pracy z Generatorem wniosków o dofinansowanie poruszane są na szkoleniach „Zasady przygotowywania i realizacji projektów POIiŚ w Perspektywie Finansowej 2014-2020”. Więcej informacji na temat szkoleń mogą Państwo znaleźć tutaj.

Hubert Wiligorski