Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu dotacji unijnych, zarządzania projektami, kontroli oraz rozliczania projektów realizowanych ze środków UE. Pracował w instytucjach z sektora finansowego oraz w firmach consultingowych, zajmując się głownie tematyką dofinansowań. W swojej karierze przygotował kilkadziesiąt kompletnych projektów aplikacyjnych,

Szkolenia prowadzi od roku 2010. Specjalista z zakresu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu LIFE oraz kontroli wydatkowania środków UE. Przeprowadził wiele szkoleń dla Instytucji Publicznych związanych z funduszami UE, między innymi; Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Środowiska oraz inne Instytucje Zarządzające i Pośredniczące.

Szkolenia prowadzone przez tego szkoleniowca charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym oraz praktycznym podejściem do wykorzystania narzędzi zarządzania w projektach UE.